Den införda straffskatten nu inget ”självändamål”

”Det ska löna sig att arbeta” var Moderaternas mantra i valet2006. Med det som täckmantel utlovade Fredrik Reinfeldt en skatteskillnad mellan dem som har ett jobb på den ena sidan och arbetslösa, sjuka och pensionärer på den andra sidan.

När Socialdemokraterna kritiserade Moderaterna för att införa en pensionärsskatt, beskylldes Socialdemokraterna för lögn och skrämselpropaganda.

Nu fyra år senare är skatteskillnaden på plats. Den moderatledda regeringen har hållit vad de utlovade. De införde en straffskatt för bland annat pensionärer.

Nu säger Reinfeldt att han inte ser någon ”självändamål” med skatteskillnader mellan de som arbetar och de som har arbetat. Så tomt, ihåligt och genomskinligt.

För Socialdemokraterna är pension – och har alltid varit – att betrakta som uppskjuten lön. Och lön ska beskattas lika. Och det känns bra att Sahlin vågar lova utrota åldersdiskrimineringen i skattesystemet.

Annonser

Fler jobb betyder mer pengar till välfärden

Drygt 200 personer hade samlats till 1 majfirande i Ulricehamn idag. Det var en bra uppslutning och en påtaglig bra och förhoppningsfull stämning bland folket. Vi hade flera talare, här är mitt tal:

Jag tänkte börja att prata lite om var vi befinner oss nu rent ekonomiskt, i Sverige och i Ulricehamn.

Det råder en stor oro på internationella finansmarknaden just nu. Oron grundar sig i Greklands mycket svåra ekonomiska situation. Greklands oreda sänker trovärdigheten till Euron. Eftersom ekonomierna i Europa är så beroende av varandra så blir Greklands problem Europas och Sveriges och därmed också Ulricehamns problem. Riksbanken har tidigare talat om en räntehöjning. Nu talar allt fler bedömare om räntesänkningar eller att lämna räntan oförändrad på grund av att tillväxten hotas.

2009 var i många stycken ett dystert år på grund av finanskrisen. Jag hoppas det dröjer länge innan ett sådant mörkt år sveper över oss igen. Och jag konstaterar att vi har en mycket tuff och lång resa framför oss innan vi åter är på fast mark.

Under 2009 slog finanskrisen rätt in i ulricehamnarnas och kommunens kassa. Utbetalningarna av försörjningsstöd, socialbidrag, ökade med 35 procent jämfört med föregående år. Och för att vara berättigad försörjningsstöd får du inte ha någonting av större värde. Du ska vara helt utblottad innan du har rätt att knacka på hos socialkontoret. Det är naturligtvis en tragedi för alla som drabbas och ett resultat av en mycket tydlig och medveten politik.

Den totala ungdomsarbetslösheten i Ulricehamn var vid årsskiftet cirka 14,5 procent, vilket är mer än både länet och riket.

Sedan den borgerliga regeringen försämrade, fördyrade och försvårade rätten till a-kassa har en halv miljon människor valt att lämna a-kassan. En halv miljon löntagare.

När lågkonjunkturen slog till och människor tvingades ut i arbetslöshet återstår bara socialbidraget i vår en gång omtalade, solidariska och framgångsrika svenska modell.

Det är en tragedi för den enskilde och det är långt ifrån det samhälle jag vill vara med att bygga.

Idag tvingas sjuka till arbetsförmedlingen. Jag har träffat flera människor med svåra sjukdomar som idag mår mycket dåligt. Och sämre än vad de gjorde före regeringens medvetna försämringar för sjuka.

Idag tvingas pensionärer att betala mer i skatt än de som nu arbetar. Regeringen har medvetet undanhållit sänkt skatt för pensionärer med motivationen att det ska löna sig att arbeta.

Nu när det är valår och pensionärer genom sina organisationer skriker sig hesa över orättvisan börjar regeringen att vackla.

Men jag ska säga er. Socialdemokraterna har alltid varit av den åsikten att pension är inarbetad lön och ska beskattas därefter. Och i den hållningen står vi fast.

Skatten är ett utmärkt system för att minska klyftorna i samhället och ge människor nya möjligheter. Den borgerliga regeringen använder skatten på omvänt sätt. De ökar klyftorna.

Samtidigt som man valt att sparka på de lägsta inkomstgrupperna har de med högst inkomster och störst förmögenheter formligen dränkts i skattesänkningar.

Under mandatperioden har den borgerliga regeringen sänkt skatter med i runda tal 100 miljarder kronor. De mest förmögna har fått det mesta. Den rikaste procenten av befolkningen har fått lika mycket i sänkt skatt som de 25 procent som har det sämst ställt i landet. Och man kan fråga sig var pengarna gör mest nytta för samhället.

En skatt som har förändrats totalt är fastighetsskatten. Idag beskattas slott och koja lika genom kommunala avgifter. Och inte nog med det. I och med att avgiften är kommunal uteblir möjligheten för staten att använda fastighetsskatten som ett aktivt ekonomiskt instrument för att omfördela resurser i samhället och i hela landet.

Att Centerpartiet som säger sig vurma om landsbygden kan gå med på en sådan uppgörelse är för mig obegripligt. För det betyder att landsbygdskommuner, som Ulricehamn, har mindre möjlighet att få stöd genom att resurser fördelas om från bättre bemedlade områden i landet.

Men den moderatledda regeringen har inte fått nog. Utfästelser på ytterligare närmare 100 miljarder i ytterligare skattesänkningar är utlovade. Samtidigt har regeringen dragit tillbaka 12 miljarder kronor till Sveriges kommuner som var utlovade till nästa år. För Ulricehamns del innebär det närmare 20 miljoner kronor i uteblivet stöd.

Pengarna måste tas någonstans ifrån. Nu får vi hoppas att den borgerliga regeringens dagar är räknade och att vi får ett maktskifte vid höstens val.

Deras alternativ, mina vänner, ska ställas mot den färdriktning som S, V och Mp pekar ut. Och den är tydlig. Välfärden ska sättas före nya stora skattesänkningar. Vi lovar istället sammanlagt 12 miljarder kronor under de närmaste två åren till landets kommuner. För Ulricehamns del motsvarar det ungefär en skattehöjning på 20 till 25 öre – en skattehöjning vi alltså inte behöver göra. Pengar som går direkt in i barnomsorgen och i äldreomsorgen. Och där gör de större nytta än hos den rikaste procenten. Det är vi väl överens om!

I veckan presenterade S, V och Mp en gemensam investering i snabbtåg mellan Göteborg och Borås. Det är bra. Det är framåtsyftande och förstärker därmed landets tredje största pendlingsområde. Men vad blev reaktion från Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson. Hennes kommentar till TT blev: Men vad ska göteborgare göra i Borås? Men vad ska göteborgare göra i Borås? Det säger alltså Sveriges infrastrukturminister. En högt uppsatt borgerlig politiker i Borås skrev på sin Twitter att hon är dummare än tåget och att hon bör avgå. Och jag är beredd att hålla med. Låt oss tillsammans göra det verklighet i höstens val. Om Torstensson avgår kan höghastighetstågen avgå, och det vill vi väl!

Vänder vi blickarna mot Ulricehamn känner jag mig trygg i att gå till val här med våra vänner i Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Samarbetspartierna har det senaste året fördjupat sitt gemensamma arbete. Vi har en god dialog och respekterar också varandra som enskilda partier. Snart kommer vi kunna presentera en gemensam valplattform som vi har arbetat fram sedan i höstas.

I höstas lade vi tre partier fram en gemensam budget. En budget som investerade sammanlagt 14,5 miljoner kronor i arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd.

Vi har kommit med konstruktiva och offensiva jobbförslag för att mota bort den förbannade arbetslösheten. Vi har föreslagit kompetensutvecklingsplatser och en trestegsmodell för att få fler i arbete och dessutom rusta kommunen inför den stundande arbetskraftsbrist som vi ser komma runt hörnet.

I kommunen kan vi konstatera att inom en femårsperiod kommer 14 procent av personalen att gå i pension. Totalt kommer 850 000 människor att gå i pension inom de närmaste sex åren i Sverige.

Vi prioriterade jobben och kärnan i välfärden. Det är precis vad man måste göra när krisen slagit till rätt in i kommunens och ulricehamnarnas vardag.

Det är en av anledningarna till att vi säger nej till vårdnadsbidraget. Och det är också en av anledningarna till varför vi kommer avskaffa vårdnadsbidraget när vi kommer till makten här i Ulricehamn.

Vi varnade tidigt för att vårdnadsbidraget tar pengar från kommunens viktigaste uppdrag för våra barn och unga – förskolan och skolan. Vi varnade för försämrad kvalitet, minskade barngrupper som på sikt hotar våra mindre enheter. Att det dessutom är en kvinnofälla i mina ögon gör vårdnadsbidraget än mindre försvarbart.

Alla barn ska ha rätt till en bra start i livet. En god utbildning med bra kvalitet lägger grunden för barnens framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Det om något är en rättvisefråga.

Och så kommer någon fram till mig på gatan och frågar hur vi kan investera så mycket pengar i Lassalyckan samtidigt som barn- och utbildningsförvaltningen behöver mer pengar.

Men de pengar som vi investerar i Lassalyckan är överskott från tidigare år och pengar som jag enligt lag inte får använda till drift av våra skolor. Lagen säger till mig att all verksamhet som kommunen genomför under ett år ska betalas via de intäkter kommunen får under året. Det är för att kommuner inte ska dra på sig större utgifter än intäkter. Överskotten från tidigare år läggs i en kassakista och får bara plockas ut och användas till investeringar. Så säger lagen. Och i kassan har kommunen i runda slängar 100 miljoner kronor. Kistan kommer dessutom snart att fyllas på i och med att vi bildar ett moderbolag. Men det är en annan historia.

Investeringen är nödvändig och är en investering i våra barn. Bara UIFK aktiverar 530 personer. Och de allra flesta är barn och unga. Lägg därtill skidorna som får en bra konstsnöanläggning med ordentliga utrymmen för utrustning, UIF som investerar i en klubbstuga, och samordnar lokaler med andra de andra föreningarna. Samtidigt bygger vi en rondell på Trerosors väg som är direkt hastighetsdämpande åtgärd. Trafiksäkerheten vid skolorna förbättras. Så sammantaget blir det ganska bra det där.

Avslutningsvis, valrörelsen rycker allt närmare. Det blir allt tydligare att vår största ideologiska utmanare – även i Ulricehamn – är Moderaterna.

Men först och främst vill säga att jag uppskattar den öppna och pragmatiska inställning som Moderaterna har i olika sakpolitiska frågor i kommunen som inte är ideologiska. Kommunen behöver mer av den varan.

Men när vi kommer in på ideologiska frågor så är våra värderingsmässiga utgångspunkter långt ifrån varandra. Moderaternas heligaste fråga är skattesatsen. Moderaterna driver dessutom på starkt för utförsäljning och privatisering av våra verksamheter. Inte minst tydligt har det blivit i utspelet om att sälja ut Stubo. Men deras planer stannar inte där. När man pratar med dem kan de tänka sig att lägga ut många delar av det som du och jag betecknar som välfärdens kärna på entreprenad. Kommunen avhänder sig det yttersta ansvaret om sina invånare. Och vad händer med offentlighetsprinciper och meddelarskydd när stora bolag lägger sin slutna hand över äldreomsorgen.

Vi vill välja en annan färdriktning. Vi tror på kommunen och kommunens organisation och vill utveckla den ytterligare. Vi tror att kommunen genom ansvar och strukturerat arbete kan bli ett föredöme och erbjuda kontinuerlig utbildning och därmed högklassig omsorg och utbildning för våra invånare. Vi ser jobben och kvaliteten inom välfärden som de viktigaste frågorna för kommunen.

Om det mina vänner kommer höstens val att stå. Och här kan du göra insatser, göra skillnad. Det kan vara allt från att packa material, koka kaffet, ge en klapp på axeln eller ett värmande ord till att aktivt delta i valarbetet. Ulricehamnarna behöver Socialdemokraterna och Socialdemokraterna behöver dig. Och jag hoppas att du gör vad du kan för socialdemokratiska valframgångar. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan vi göra skillnad!

Tack för att du har lyssnat.

Det ska löna sig att ha arbetat

Idag lanserar Socialdemokraterna sajten pensionärsskatten.se där du kan räkna ut hur mycket du betalar i extra skatt på grund av din ålder. På SvD Brännpunkt är Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan tydligt:

“Pension är inte bidrag utan uppskjuten lön. Pensionärer betalar idag uppemot en månadspension mer i skatt per år jämfört med vad en löntagare gör. Det är orättvist och oanständigt.”

Pensionärsskatten är en angelägen fråga ur ett Ulricehamnsperspektiv. Kommunen har fler äldre än riket i genomsnitt. Och så ser det ut i flera landsbygdskommuner.

Ibrahim Baylan är också kritisk till att regeringen Reinfeldt har frångått principen om en rättvis, progressiv beskattning. “I dag bryts skattesystemet sönder och skatt betalas inte efter bärkraft – utan efter ålder”, konstaterar han.

Samtidigt konstaterar han att den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen nu har börjat med lockrop om sänkt skatt för pensionärer och ställer en rad frågor:

”Men kommer man att avskaffa den absurda pensionärsbeskattningen? Kommer man att göra långsiktiga förändringar för att minska orättvisorna? Sådana frågor är fortfarande obesvarade från regeringens håll. Hur blir det? Reinfeldt måste lämna besked i vårpropositionen så att väljarna i god tid får veta hur det ligger till.”

Jag anser att den borgerliga regeringen redan diskvalificerad i den här frågan. Det var de som införde pensionärsskatten. Och att nu bedriva opposition mot sin egna politik inger ingen trovärdighet.

Ulricehamns pensionärer tjänar på en rättvisare politik

I går meddelade regeringen att de sämst ställda pensionärerna med full garantipension får en skattesänkning med ungefär en hundralapp i månaden. Det innebär att den med en pension på 12 500 kronor i månaden får 160 kronor i sänkt skatt.

Men regeringen väljer samtidigt att sänka basbeloppet som styr pensionerna. Dessutom slår bromsen för pensionsutbetalningarna till nästa år vilket gör att stora grupper totalt sett går back nästa år. Bara de med full garantipension får 30-40 kronor mer i månaden efter skatt. Allt enligt Swedbanks institut för privatekonomi.

Regeringen ger alltså med den ena handen och tar med den andra och försöker få det mediala strålkastarljuset att hamna på den ”givande” handen. Ett ”billigt” trick för statskassan men desto dyrare för Sveriges pensionärer.

Regeringen har sänkt skatterna med över 80 miljarder kronor sammanlagt. Den rikaste tiondelen av befolkningen har fått över 20 procent av dessa skattesänkningar, visar siffror från Riksdagens utredningstjänst, RUT. Och någonstans måste pengarna tas ifrån. Sveriges och Ulricehamns pensionärer är en av de grupper som har fått stå tillbaka.

Välbehövliga pengar som egentligen skulle hamnat i plånboken hos Ulricehamns pensionärer har nu gått till redan rika i välbeställda områden i Sverige.  Klyftorna i Sverige ökar.

Socialdemokraterna håller fast vid linjen att pension är att betrakta som uppskjuten lön vilket därmed också ska beskattas därefter. Socialdemokraterna föreslog i våras sänkt skatt för samtliga pensionärer med 2 700 kronor i månaden.  Sverige och Ulricehamn tjänar på en rättvisare politik.

Vi vågar ta ansvar för Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 26 maj.

Idag presenterar partierna i Ulricehamn sina preliminära budgetar för 2010 i samband med att kommunstyrelsen träffas. Vi inom oppositionen tror på Ulricehamn. Här finns många bra företag och kunnig personal både inom näringslivet och inom välfärdssektorn. Trots det känner vi oro. Många ulricehamnare drabbas nu hårt av varsel och arbetslöshet.

Jobbkrisen har sin upprinnelse i finanskrisen. Den politik som nu förs som snarare förstärker effekten av krisen.

Det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatterna – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det ger inga fler jobb. Dessutom utestängs pensionärer och arbetslösa helt från skattesänkningar.

Nu sjunker skatteintäkterna kraftig för Ulricehamn – sammanlagt med 42 miljoner kronor i år. Trots att Sveriges kommuner och landsting, SKL, är mer positiva än regeringen i sina bedömningar skriver de ned skatteintäkterna med ytterligare 17 miljoner kronor för 2010.

En rad ekonomer, bedömare och en samlad politisk opposition har kritiserat regeringen för att de gör för lite för att möta nedgången i konjunkturen. Senast regeringens egna experter, det Finanspolitiska rådet, som bland annat konstaterar:

”Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit…//. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.”

Från oppositionens sida i Ulricehamn har vi lagt förslag om att uppvakta regeringen om ytterligare medel. Även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Sjuhärad har sträckt ut handen till de borgerliga. I Skara, Vara och Skövde har borgerligheten vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna. Tyvärr har intresset från högern här varit svalt.

Nu tvingas vi – på grund av den borgerliga majoritetens ointresse att ta ansvar för ulricehamnarnas bästa – att föreslå höjd skatt för att säkra välfärdsjobben, en god kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Den höjda skatten slår orättvist eftersom den omfattar även arbetslösa och pensionärer. Det försöker vi kompensera genom att investera rejält i arbetsmarknadsåtgärder och i sänkta taxor inom äldreomsorgen.

En investering i barnen är en investering i framtiden. Ulricehamn har inte råd att tumma på kvaliteten inom barnomsorgen. Vi föreslår riktade satsningar för att minska antalet barn i grupperna och ge elever det stöd som de har rätt till.

Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.

Mattias Josefsson, oppositionsråd Socialdemokraterna

Barbro Westermark, gruppledare Socialdemokraterna

Jan-Olof Sundh, gruppledare Vänsterpartiet

Ingegerd Borg, gruppledare Miljöpartiet

Jag sätter jobben först!

På onsdagskvällen fick jag förtroendet av Socialdemokraterna i Ulricehamn att företräda partiet som oppositionsråd. I samband med att jag valdes höll jag ett längre anförande. Här är delar av det:

 

Orättvisa är inte lösningen

Vänner, Sverige är ett starkt land med goda förutsättningar. Och jag tror på Ulricehamn. Här finns många bra företag med lojal personal. Men jag är orolig. Vi har en jobbkris. Många av våra vänner på bland annat Emballator Ulricehamns Bleck, IRO, Precomp Solution och Bogelack för att ta några exempel drabbas nu hårt av varsel och arbetslöshet.

 

Vi vet att denna jobbkris hade sin upprinnelse i finanskrisen. Men jag oroas av den politik som nu förs som snarare förstärker effekten av krisen.

 

Vi ska komma ihåg att det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det omtalade avtal som IF Metall tecknade alldeles nyligen är beviset på att det vi i dagligt tal kallar den svenska modellen inte existerar idag. Det finns ingen dialog mellan stat, fack och arbetsgivare. Det finns ingen a-kassa värd namnet och det finns ingen aktiv arbetsmarknadspolitik som stöttar upp i svåra tider. Regeringen har valt tystnad och att söndra våra trygghetssystem.

 

Detta sker samtidigt som den borgerliga regeringen har försvårat för våra små företag att anställa genom att höja arbetsgivaravgiften. Det sker samtidigt som de tackar nej till skattepengar från dem som verkligen har råd att bidra. Detta samtidigt som statsbidragen till Sveriges kommuner och landsting har frysts.

 

Pengar som egentligen kunde investeras i exempelvis Tingsholmsgymnasiet, investeras i bättre kvalitet i vården av våra äldre på Ekero, pengar som egentligen kunde investeras i små företag, i nya vägar och järnvägar, i våra unga, pengar som kunde investeras i våra arbetslösa vänner går nu i stället till skattesänkningar. I år lånar finansminister Anders Borg pengar för att kunna sänka skatterna, mest för dem som tjänar bäst.

 

Och det, mina vänner, i ett land som har Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet. Där överskott har bytts mot underskott. Det sker i ett land där socialbidragen ökar i två av tre kommuner.

 

För Ulricehamns del räknar Sveriges kommuner och landsting, SKL, med att skatteintäkterna de närmaste två åren minskar med 20 miljoner kronor. Det är mycket pengar och innebär tuffa krav. Förutom samarbetspartierna är det många som kräver att regeringen agerar, alltifrån fackförbund, SKL och en hel skara ekonomer. Men ingen kan idag säga om regeringen tar till sig och lyssnar. Många människor är oroliga för sina jobb och för kvaliteten inom välfärdssektorn.

 

Så ser verkligheten ut idag. Så här kan man också föra politik. Men jag tror inte på den. Det här är en politik som ökar klyftor. Dörrar stängs för vanligt folk, framtidsdrömmar går förlorade. Människor och utveckling hålls tillbaka.

 

Frågan är om Roland Karlsson och majoriteten i kommunen tror på den här politiken. Och frågan är vad han säger till våra vänner som varslats. Och till dem av oss som nu tvingas söka socialbidrag. Vad säger han när arbetsmarknadsutbildningen inte finns där, när a-kassan har sänkts och kostnaderna för småföretagen har ökat? Vad har han och majoriteten för alternativ? 

 

Jag säger; ökade orättvisor är inte lösningen på Ulricehamns problem. Tvärtom. Framgång – som i tillväxt, trygghet och människors möjlighet att forma sina egna liv – kräver rättvisa.

 

Våra investeringar

Vänner, vår största tillgång är människors vilja och möjlighet till ett arbete. Och en förutsättning för att nya idéer ska kunna utvecklas, en förutsättning för att människor ska kunna forma sina egna liv är trygghet – en trygghet för förändring. Det är här vi hittar grunden till Sveriges alla framgångar genom åren. En trygghet för förändring ger människor livschanser och ger också människor möjlighet att utveckla sina framtidsdrömmar.

 

Vi socialdemokrater sätter jobben först. Vi vill investera i branschprogram för fordonsindustrin, sänka arbetsgivaravgifter för småföretag och underlätta för nya företag och småföretag att få tillgång på kapital.

 

Vi vill investera ytterligare två miljarder kronor i infrastruktur. Det är nu vi har chansen att rusta Sverige inför nästa högkonjunktur som kommer.

 

Vi också vill investera fem miljarder kronor extra i vården för att säkra kvaliteten och jobben.

 

Det här är investeringar som underlättar för våra företag i kommunen, som stimulerar utveckling, som ger fler jobb, tryggar kvaliteten i välfärden och ger skatteintäkter till Ulricehamns kommun.

 

Och vårt näringsliv ska stå starkt när uppgången kommer. Därför möter vi krisen med en bred investering i en starkare utbildningslinje. Vi vill investera i ytterligare 50 000 utbildningsplatser. De av oss som förlorar jobbet ska ha goda möjligheter att stärka sin kompetens. För Västra Götalands län handlar det om 7 500 platser.

 

Vi vill reparera trygghetssystemen genom att sänka avgiften och höja ersättningen i a-kassan.

 

Vi vill avskaffa regeringens orättvisa pensionärsskatt. Pensionen är inarbetad lön och ska beskattas därefter. Alla Ulricehamns pensionärer får med vårt förslag minst 2 700 kronor i lägre skatt. 

 

Det är några av de förslag som kan få Sverige och Ulricehamn att byta färdriktning som kan ge våra vänner nytt framtidshopp och se nya möjligheter. Vi har lösningar och Ulricehamnarna förtjänar en rättvis politik. Framgång kräver rättvisa.