Intressanta frågor till Reinfeldt

Peter Andersson lyfter idag fram intressanta frågeställningar inför torsdagens utfrågning av partiledaren Fredrik Reinfeldt i SVT.

Jag har lyft det på min blogg tidigare. Det handlar om hur vi gemensamt väljer att ge alla människor möjlighet att få hela landet att växa.

Fastighetsskatten har gjorts om till en kommunalavgift. Avskaffandet förmögenhetsskatten har fråntagit bättre bemedlade områden i landet att gynna glesbygdskommuner. Det missgynnar direkt Ulricehamns kommun.

Jag är övertygad om att Sverige tjänar på att hålla ihop och att hela landet växer. Alla dessa skattesänkningar har till stor betalats av sjuka, arbetslösa, pensionärer och glesbygdskommuner. Det ger inga jobb. Trust me.

Det Sverige och Ulricehamn behöver är mer pengar till utbildning, välfärdsjobb, ROT-avdrag för hyresrätter och skolor samt sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag.

Och slutligen, Lars Holmin, vi kan tycka vad vi vill om varandras blogginlägg. Men jag respekterar dig och jag uppskattar vårt diskussionsklimat – även om vi inte alltid har samma uppfattning i olika sakfrågor.

Annonser

Den införda straffskatten nu inget ”självändamål”

”Det ska löna sig att arbeta” var Moderaternas mantra i valet2006. Med det som täckmantel utlovade Fredrik Reinfeldt en skatteskillnad mellan dem som har ett jobb på den ena sidan och arbetslösa, sjuka och pensionärer på den andra sidan.

När Socialdemokraterna kritiserade Moderaterna för att införa en pensionärsskatt, beskylldes Socialdemokraterna för lögn och skrämselpropaganda.

Nu fyra år senare är skatteskillnaden på plats. Den moderatledda regeringen har hållit vad de utlovade. De införde en straffskatt för bland annat pensionärer.

Nu säger Reinfeldt att han inte ser någon ”självändamål” med skatteskillnader mellan de som arbetar och de som har arbetat. Så tomt, ihåligt och genomskinligt.

För Socialdemokraterna är pension – och har alltid varit – att betrakta som uppskjuten lön. Och lön ska beskattas lika. Och det känns bra att Sahlin vågar lova utrota åldersdiskrimineringen i skattesystemet.

Politisk stiltje löser inte jobbkrisen

Allt fler ulricehamnare tvingas söka försörjningsstöd. Handläggningstiderna har ökat från två till fem veckor. Och trycket på socialkontoret är så hårt att kommunen tvingas koppla in en konsult för att avlasta.

Det är ett underbetyg till regeringen Reinfeldt. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen.

Regeringens egen expertrådgivare, det finanspolitiska rådet, har krävt betydligt mer pengar till kommuner och landsting. Rådet är långt ifrån ensamt. Först ut var Sveriges kommuner och landsting, SKL, med den moderate ordföranden Anders Knape.

Sitt stilla i båten, allt kommer att lösa sig, är det budskap som Carljohan Molander skickar i dagens Ulricehamns tidning. Jag ser hans insändare som ett svar på min i förra veckan där jag presenterade oppositionens jobbpaket för Ulricehamn.

Han anser att jag springer på varje boll istället för att ”invänta effekterna av de åtgärder och resurser man tidigare beslutat”. Men det är just de jag inte vill göra. Jag vill inte springa på varje boll och jag vill inte invänta effekterna av tidigare beslut.  

Jag och Socialdemokraterna sätter jobben först – före sänkta skatter. Näringslivet i Ulricehamn består till största del av småföretag och entreprenörer. Och småföretag blir allt viktigare för jobben. Socialdemokraterna vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag och göra det billigare att anställa.

Vi vill stärka småföretagens möjligheter att exportera genom lokala exportrådgivare. Vi vill starta en riskkapitalfond som ökar tillgången på kapital för våra nya och små företag.

Sverige är ett väl utvecklat land med goda förutsättningar. Tack vare en stark och aktiv arbetsmarknadspolitik har Sverige hela tiden lyckats ställa om.  Folk har vågat chansa, prova på och förverkliga sina livsdrömmar som i sin tur lett till nya idéer och nya jobb.  Vi tror på den modellen. Därför vill vi bland annat reparera a-kassan och investera i 50 000 fler utbildningsplatser. Bara i Västra Götaland handlar det om 7 500 platser.

Det är några förslag som kan få Sverige och Ulricehamn att byta färdriktning och bli mer konkurrenskraftigt.

Läs gärna mer om Socialdemokraternas förslag för att göra Sverige mer rättvist och konkurrenskraftigt.

Ulricehamn behöver sätta jobben först

Insändare Ulricehamns tidning den 7 juli.

Ulricehamn har goda förutsättningar. Här finns många bra företag och kunnig personal både inom näringslivet och inom välfärdssektorn. Men vi har en jobbkris.

Människor som tvingas söka försörjningsstöd måste vänta allt längre för att få ersättning, kunde vi läsa i lördagens UT(4/7). Kommunen tvingas nu koppla in en konsult för att avlasta socialsekreterarna. Och Ulricehamn är långt ifrån ensam om att ha fått problem, visar en undersökning som fackförbundet SKTF gjort.

Det är ett underbetyg till regeringen Reinfeldt. Vi ska komma ihåg att regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar arbetsmarknadsutbildningen.

–          ­­Resurserna på utbildningssidan är dimensionerade för högkonjunktur, konstaterar Leif Jansson, chef på Sandviken kommuns tillväxtförvaltning, i senaste numret av tidningen Dagens Arbete.

I Ulricehamn har flera företag – utan medverkan från regeringen Reinfeldt – fått sammanlagt 4,5 miljoner kronor i EU-medel för att kompetensutveckla personal. Men bland våra främsta konkurrentländer tar regeringarna större ansvar och investerar, tillsammans med företagen, i att utbilda personalen.

Sverige halkar efter och riskerar att förvandlas till ett industriellt u-land när konjunkturen vänder.

Socialdemokraterna sätter jobben först – i Sverige och i Ulricehamn. Vid kommunstyrelsens senaste möte presenterade jag för oppositionens räkning ett jobbpaket med två konkreta förslag för att få fler i arbete i Ulricehamn.

Den ena delen, en trestegsmodell, handlar om att kartlägga framtida behov hos kommunen, inventera den kompetens vi har idag och i ett tredje steg utbilda.

Den andra delen är att erbjuda kompetensutvecklingsplatser i kommunen för att hjälpa dem av oss som idag blir arbetslösa och för att väcka intresse för välfärdsjobb.

Vi vill i vårt förslag även skjuta till medel till den arbetsmarknadsenhet som bildades i Ulricehamns kommun i våras.

Förslagen gick inte igenom. Läs gärna mer på ulricehamnsbloggen.se och sök efter jobbpaket.

Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.

Efterlyses: En rejäl arbetsmarknadspolitik och kraftiga stimulanser

Den samlade svenska ekonomin, BNP, rasar med 5,4 procent i år, spår Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste prognos. Det är det största raset sedan det andra världskriget.

Även om det finns tecken på att botten kan vara nådd sker den ekonomiska återhämtningen långsamt. Och KI ser en fortsatt ökad arbetslöshet:

 ”Sysselsättningen faller kraftigt och minskar med ca 300 000 personer 2009-2011. Industrin drabbas hårdast och antalet sysselsatta minskar där med ca 135 000 personer under prognosperioden, vilket motsvarar 20 procent av de sysselsatta inom industrin.”

Igår kom också två tunga industriföretag, SSAB och Sandvik, med dystra besked som fick marknaden att reagera kraftigt. Sandvik flaggade samtidigt för ytterligare varsel.

KI efterlyser mer stimulanser av efterfrågan:

”Efterfrågan behöver dock stimuleras mer. I prognosen har Konjunkturinstitutet utgått från att regeringen kommer motverka den djupa lågkonjunkturen genom ytterligare ofinansierade finanspolitiska åtgärder om 45 miljarder kronor 2010 och ytterligare 10 miljarder kronor 2011.”

Den moderatstyrda regeringen har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och tagit bort stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatter – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Och det skapar inga flera jobb.

I vårpropositionen kom regeringen med 400 komvuxplatser som ska fördelas över alla landets 290 kommuner. Det ska jämföras med Kunskapslyftet på 1990-talet. Regeringens ovilja att stötta och stimulera svenska företag och svenska folket snarare förstärker effekten av krisen. Sverige halkar efter.

Jag vill se riktade investeringar i ny teknik och grön teknik. Investera i utbildning och hjälp företag att ställa om och se till att Sverige står väl rustade när konjunkturen vänder.

Våga investera Ulricehamn ur krisen

Insändare UT den 11 juni 2009. Svar till Carljohan Molander.

Jag tror på Ulricehamn och ser en rad områden där vi kan och behöver förbättras. Våra barn behöver bra barnomsorg, våra äldre god vård trots att kassan tryter. Tuffa tider ställer krav på att ledaren vågar ta ansvar och peka ut färdriktningen. 

Oppositionen har lagt förslag om att uppvakta regeringen om ytterligare medel. I Skara, Vara och Skövde har borgerligheten vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna. Tyvärr har intresset från högern här varit svalt.

Jag vill inte höja skatten. Men den borgerliga majoritetens ointresse att ta sitt fulla ansvar tvingar oppositionen att föreslå höjd skatt för att säkra välfärdsjobben och bra kvalitet. För den som tjänar 20 000 kronor i månaden innebär det 150 kronor och ger ulricehamnarna en skatt som ligger på snittet i länet.

Moderaternas Carljohan Molander skriver på UT:s insändarsida den 9 juni att oppositionens budget hämmar konsumtionen. Fakta visar att trots att de disponibla inkomsterna ökat med 6,1 procent så ökar inte konsumtionen i samma omfattning. Tvärtom är sparandet i Sverige på rekordhöga nivåer.

”Det som sticker ut jämfört med andra länder är att svenska hushåll har en extremt hög sparkvot”, konstaterade nyligen Peter Kaplan, nordisk chefekonom Royal Bank of Scotland.

Vi ska komma ihåg regeringen Reinfeldt – påhejad av Molander & Co – har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och monterat ned stora delar av vårt trygghetssystem. Det skapar oro och gör att människor håller hårt i sina pengar.

Carljohan Molander skriver: ”Alliansen budget är en stark budget i dessa tider, här finns det utrymme för tillväxt och utveckling.”

Moderaternas budget är i realiteten ett sparkrav på närmare 5 procent. Och ni pekar inte ut någon färdriktning för Ulricehamn. Inget ska prioriteras. Det är oansvarigt och äventyrar kvaliteten och arbetsmiljön inom välfärden i Ulricehamn.

Med vår budget tar vi ansvar för Ulricehamn och pekar tydligt ut färdriktningen för nästa år. Vi investerar i arbetsmarknadsåtgärder för att hjälpa dem av oss som drabbas av arbetslöshet.

Vi ger också 200 ungdomar möjlighet att feriearbeta i kommunen när arbetsmarknaden viker.

Vi investerar i våra barn – vår framtid – för att minska barngrupper och ge alla barn en trygg skola med bra pedagogik. Vi investerar också i sänkta taxor inom äldreomsorgen för att kompensera äldre för regeringens orättvisa skattesänkningar.  Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.

Vi vågar ta ansvar för Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 26 maj.

Idag presenterar partierna i Ulricehamn sina preliminära budgetar för 2010 i samband med att kommunstyrelsen träffas. Vi inom oppositionen tror på Ulricehamn. Här finns många bra företag och kunnig personal både inom näringslivet och inom välfärdssektorn. Trots det känner vi oro. Många ulricehamnare drabbas nu hårt av varsel och arbetslöshet.

Jobbkrisen har sin upprinnelse i finanskrisen. Den politik som nu förs som snarare förstärker effekten av krisen.

Det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatterna – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det ger inga fler jobb. Dessutom utestängs pensionärer och arbetslösa helt från skattesänkningar.

Nu sjunker skatteintäkterna kraftig för Ulricehamn – sammanlagt med 42 miljoner kronor i år. Trots att Sveriges kommuner och landsting, SKL, är mer positiva än regeringen i sina bedömningar skriver de ned skatteintäkterna med ytterligare 17 miljoner kronor för 2010.

En rad ekonomer, bedömare och en samlad politisk opposition har kritiserat regeringen för att de gör för lite för att möta nedgången i konjunkturen. Senast regeringens egna experter, det Finanspolitiska rådet, som bland annat konstaterar:

”Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit…//. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.”

Från oppositionens sida i Ulricehamn har vi lagt förslag om att uppvakta regeringen om ytterligare medel. Även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Sjuhärad har sträckt ut handen till de borgerliga. I Skara, Vara och Skövde har borgerligheten vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna. Tyvärr har intresset från högern här varit svalt.

Nu tvingas vi – på grund av den borgerliga majoritetens ointresse att ta ansvar för ulricehamnarnas bästa – att föreslå höjd skatt för att säkra välfärdsjobben, en god kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Den höjda skatten slår orättvist eftersom den omfattar även arbetslösa och pensionärer. Det försöker vi kompensera genom att investera rejält i arbetsmarknadsåtgärder och i sänkta taxor inom äldreomsorgen.

En investering i barnen är en investering i framtiden. Ulricehamn har inte råd att tumma på kvaliteten inom barnomsorgen. Vi föreslår riktade satsningar för att minska antalet barn i grupperna och ge elever det stöd som de har rätt till.

Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.

Mattias Josefsson, oppositionsråd Socialdemokraterna

Barbro Westermark, gruppledare Socialdemokraterna

Jan-Olof Sundh, gruppledare Vänsterpartiet

Ingegerd Borg, gruppledare Miljöpartiet