Politiker håller nästan alltid löften – även moderatledda regeringen

Jag fick chansen att hjälpa till att skriva ett tal till en facklig 1 majtalare som idag höll tal i Eksjö. Så här blev resultatet:

Vänner,

Först av allt. Tack för att facket, Handels, jag får möjlighet att tala inför er här idag. Det betyder mycket. Politiken sätter många av fackens och våra medlemmars villkor på arbetsplatsen och i samhället. Det är därför som facklig-politisk samverkan är nödvändig. Och jag tänker visa på tydliga exempel där våra medlemmars villkor har påverkats de senaste åren.

Men jag tänkte börja med myten om att politiker aldrig håller sina löften. ”Politiker bara lovar.” Det är en allmän bild som många bär på.

Men flera studier visar att så inte är fallet.

Tittar vi då på vad den moderatledda regeringen gick till val på så var det bland annat försämrad anställningstrygghet, försämrad och dyrare a-kassa och försämrad sjukförsäkring. Dom gick också till val på att använda skatten – som Socialdemokraterna alltid har använt för att jämna ut klyftor i samhället – det lovade borgarna istället att använda för att öka klyftorna i samhället. Allt detta utlovade den borgerliga regeringen under täckmanteln ”Det ska löna sig att arbeta”.

Och gör vi nu ett bokslut kan vi konstatera att de genomfört allt de utlovade. Vi kan bocka av; anställningstryggheten är försämrad, a-kassan är dyrare och kraftigt försämrad för att inte tala om sjukförsäkringen. Ser vi till skattesystemet har människor som har det sämst fått minst skattesänkningar om de över huvud taget har fått några. Den rikaste procenten av befolkningen har fått lika mycket i skattesänkningar som den fjärdedelen av befolkningen med lägst inkomst – 25 procent av Sveriges befolkning!

På punkt efter punkt kan vi bocka av den moderatledda regeringens vallöften. I sin iver att sänka skatter har dom till och med lånat pengar för att sänka skatter. Lån, vet alla, ska förr eller senare betalas. Att låna pengar för att ge bort dem till landets rikaste är också en väg man uppenbarligen kan välja.

Men de har inte nöjt sig med det utan även försämrat semesterlagen. Självklart slår försämringarna hårdast mot dem som har det sämst ställt. Och det är konsekvent. Det är en konsekvent politik som slår mot alla löntagare men hårdast mot våra medlemmar som har sämst förutsättningar.

Det är dock en punkt som man inte har uppfyllt på sin agenda. En punkt av hela listan kanske inte är så farligt kan man tycka men, men kära vänner, det var just det den här punkten som var den centrala punkten, deras huvudursäkt för att göra alla dessa försämringar, nämligen, det skulle skapa fler jobb.

Den borgerliga regeringen tänker fortsätta på den inslagna vägen. Inför nästa mandatperiod utlovar den moderatledda regeringen ytterligare 100 miljarder kronor i skattesänkningar. Jag behöver knappast tala om hur fördelningen av dessa skattesänkningar ser ut. Samtidigt lovar de att dra in det tidigare utlovade stödet till kommuner nästa år – pengar som går direkt till välfärdsjobben inom skolan och äldreomsorgen hamnar istället i den rike mannens ficka.

Det här mina vänner, ska ställas mot den färdriktning som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet pekar ut. Partierna är tydliga; välfärd går före skattesänkningar. De med större ekonomisk förmåga ska få större möjlighet att bidra till ett solidariskt samhälle. Och a-kassan ska förbättras, ersättningstaket ska höjas och avgiften ska sänkas, sjukförsäkringen ska förbättras och utbildning och jobbskapande åtgärder ska prioriteras. Investeringar i jobb och utbildning går före skattesänkningar.

Det gör mig trygg. Därför kan jag fortsätta förlita mig på en facklig-politisk samverkan, på Socialdemokraterna. Handels har idag demonstrerat under parollen ”Ny politik – ny regering”. Låt oss se till att det blir verklighet den 19 september! Tack för att ni har lyssnat.

Annonser

Lyckad debatt med tydliga skiljelinjer

Igår debatterade Moderaternas Carljohan Molander och jag jobben och sjukförsäkringen på Bryggan. Ett 50-tal personer lyssnade och det var en trevlig inramning på debatten och eftersnacket.  Jag är övertygad om att skiljelinjerna blev tydliga.

Valet i september står mellan borgerligheten med de högerdrivna Moderaterna som den tydligaste ideologiska motkraften mot de samlade och samspelta samarbetspartierna med Socialdemokraterna som största parti.

Även i Ulricehamn är Moderaterna den ideologiskt starkaste kraften för en mer högervriden politik i Ulricehamn.

I jobbfrågan sa jag bland annat så här:

Inför årets budget hade jag förväntat mig att Moderaterna som talar om arbetslinje också skulle avsätta resurser för en sådan. Men så blev inte fallet. Moderaterna avsätter sammanlagt 6 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd, varav hälften, det vill säga 3 miljoner kronor, går till ökade kostnader för försörjningsstöd. Inga aktiva åtgärder presenterades.

Socialdemokraterna presenterade tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet åtgärder och sysselsättningsstöd motsvarande 14,5 miljoner kronor.

Fem miljoner kronor till arbetsmarknadsorganisationen för aktiva insatser för att bjuda in arbetslösa att prova på välfärdsjobben. Detta ska kopplas ihop med de fem miljoner som vi avsatte till omställningsåtgärder hos kommunen som arbetsgivare. Inom en femårsperiod går över 14 procent av kommunens anställda i pension. Här hade vi haft chansen att väcka intresset hos nya förmågor och samtidigt minska arbetslösheten med sammanlagt 10 miljoner kronor.

Vi avsatte ytterligare en miljon kronor till vuxenutbildning, tre miljoner kronor till ökat försörjningsstöd och en halv miljon till fler feriearbeten i kommunen.

Det är skillnad Carljohan Molander om att prata om arbetslinje och i verkligheten avsätta de resurser som krävs.