Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – även i Ulricehamn

För Socialdemokraterna är fler människor i arbete den allra viktigaste frågan. Vi har slagit fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Staten, som ansvarar för närings-och arbetsmarknadspolitiken har bäst möjlighet att få fler i arbete. S har presenterat flera förslag för att få fler i utbildning och stärka företagens konkurrenskraft. Även lokalt kan vi påverka. Socialdemokraterna i Ulricehamn har här samlat alla våra jobbförslag som vi lagt under mandatperioden.

Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många konkreta jobbförslag under den här mandatperioden. Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsatta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Vårt mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.

 

Annonser

Ge fler unga chans till feriearbete

Nu är sommarlovet slut och många ungdomar är tillbaka vid skolbänken för att lära nytt. Många har med sig nya erfarenheter och lärdomar till skolan. Flera har säkert fått uppleva nya saker genom ett feriearbete de haft möjlighet att jobba på under sommaren.

Det finns flera framgångsrika företag i kommunen. Även om både Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen inför 2014 ser en ljusning och spår ett antal nya jobb biter sig arbetslösheten fast på fortsatt höga nivåer. Det försvårar naturligtvis möjligheten för ungdomar att få sommarjobb. Vi kan inte sitta med armarna i kors. Någonting behöver göras.

Kommunen erbjuder idag cirka 150 feriearbetsplatser. Fler ungdomar behöver få chansen att pröva sina vingar och visa vad de går för. Det går att göra mer för att den som är ung i Ulricehamn ska ha bättre chanser att få jobb. Men det kräver politisk vilja och handlingskraft.

Att ha ett sommarjobb innebär för många unga den första kontakten med arbetslivet och en viktig möjlighet att samla erfarenheter och knyta kontakter inför framtida jobbsökande. Dessutom stimulerar arbetet till att man håller sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar.

Vi socialdemokrater och vänsterpartister är beredda att avsätta medel för att utöka antalet feriearbeten inom bland annat vård och omsorg. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt. Inte minst med tanke på det generationsskifte som stundar om några år då pensionsavgångarna väntas öka kraftigt.

Arbete är också bästa sättet att integreras i samhället. Därför villl vi rikta en del av de nya platserna till nyalända ungdomar. På detta sätt ges nyanlända unga chansen att få prova på det svenska arbetslivet. Det hjälper unga att bli bättre i det svenska språket, etablera kontakter på arbetsmarknaden och motiverar till fortsatta studier.

Vi uppmanar även kommunens bolag att ta ett krafttag och ge fler unga spännande sommarjobb som kan ge nyttiga erfarenheter och stärka dem inför framtiden. Konceptet har använts framgångsrikt i flera kommuner runt om i Sverige, som exempelvis Nynäshamn, som erbjudit sommarjobb brett under flera år.

Vi vill och är övertygade om att det är möjligt att tillsammans med näringslivet se till att fler unga i Ulricehamn får ett sommarjobb. Vår förhoppning är att fler politiska partier ska vara beredda att göra den satsning som krävs för att ge fler unga chansen. Det stärker ungdomarnas förutsättningar att lyckas senare i arbetslivet.

Debattartikel i Borås tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, kommunstyrelsen (S) Ulricehamn och Jan-Olof Sundh, gruppledare (V) Ulricehamn.

Ulricehamn behöver ge unga framtidstro

Jag vill att Ulricehamn ska vara en möjligheternas kommun. Varje barn ska ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Det gör Ulricehamn starkt.

Idag händer något annat. Ulricehamn är en bra kommun att leva i, men fler och fler möter stängda dörrar. Det finns för få jobb att söka. Ungdomsarbetslösheten är högre än både länet och riket. Allt fler unga ulricehamnare jagas av kronofogden, skriver Ulricehamns tidning, UT. Vad ger Ulricehamn unga människor för framtidstro?

Nyligen skrev tidningen i sin pappersupplaga om att utbetalningarna av försörjningsstöd – socialbidrag – har ökat markant. I verksamhetsberättelsen för Vård- och omsorgsnämnden för 2009 framgår att utbetalningarna landade på 11,5 miljoner kronor. Nämnden överskred budgeten med 3,2 miljoner kronor trots en förstärkt budget. Pengarna måste tas någon annanstans vilket äventyrar kvalitén i vården.

Måste det vara så?

Jag vill vända utvecklingen. Det går att välja en annan färdriktning. Samarbetspartierna lades i somras fram ett jobbpaket för att få fler unga i jobb. Det följde vi upp i vår budget där vi avsatte sammanlagt 14,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd. Vi prioriterade bland annat fler feriearbeten och vuxenutbildning.

Jobbpaketets ena del – en trestegsmodell – diskuterades nyligen i kommunstyrelsens arbetsutskott. Tyvärr var den borgerliga majoriteten inte mogna att ta beslut utan valde att dra ur ärendet.

Tider av hög arbetslöshet kan användas för att ge människor möjlighet att lära nytt och kunna ta de nya jobben när det vänder.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården och skolan – och minska de ökande klyftorna. Den vägen vill jag gå.

Lyckad debatt med tydliga skiljelinjer

Igår debatterade Moderaternas Carljohan Molander och jag jobben och sjukförsäkringen på Bryggan. Ett 50-tal personer lyssnade och det var en trevlig inramning på debatten och eftersnacket.  Jag är övertygad om att skiljelinjerna blev tydliga.

Valet i september står mellan borgerligheten med de högerdrivna Moderaterna som den tydligaste ideologiska motkraften mot de samlade och samspelta samarbetspartierna med Socialdemokraterna som största parti.

Även i Ulricehamn är Moderaterna den ideologiskt starkaste kraften för en mer högervriden politik i Ulricehamn.

I jobbfrågan sa jag bland annat så här:

Inför årets budget hade jag förväntat mig att Moderaterna som talar om arbetslinje också skulle avsätta resurser för en sådan. Men så blev inte fallet. Moderaterna avsätter sammanlagt 6 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd, varav hälften, det vill säga 3 miljoner kronor, går till ökade kostnader för försörjningsstöd. Inga aktiva åtgärder presenterades.

Socialdemokraterna presenterade tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet åtgärder och sysselsättningsstöd motsvarande 14,5 miljoner kronor.

Fem miljoner kronor till arbetsmarknadsorganisationen för aktiva insatser för att bjuda in arbetslösa att prova på välfärdsjobben. Detta ska kopplas ihop med de fem miljoner som vi avsatte till omställningsåtgärder hos kommunen som arbetsgivare. Inom en femårsperiod går över 14 procent av kommunens anställda i pension. Här hade vi haft chansen att väcka intresset hos nya förmågor och samtidigt minska arbetslösheten med sammanlagt 10 miljoner kronor.

Vi avsatte ytterligare en miljon kronor till vuxenutbildning, tre miljoner kronor till ökat försörjningsstöd och en halv miljon till fler feriearbeten i kommunen.

Det är skillnad Carljohan Molander om att prata om arbetslinje och i verkligheten avsätta de resurser som krävs.

Inga fler feriearbeten i Ulricehamn

När konjunkturen sviktar och många tvingas ut i arbetslöshet är det viktigt att kommunen sätter in resurser för att lindra effekterna. Så resonerade samarbetspartierna när vi lade vår budget och avsatte en rejäl slant till olika åtgärder. En av dem var att öka antalet feriearbeten i kommunen.

Det gjorde inte den borgerliga majoriteten i sin budget. När tjänstemännen räknat fram förslag på slutlig budget för kommunstyrelsen fanns extra utrymme på cirka 1,3 miljoner kronor.

Samarbetspartierna föreslog att vi skulle använda 500 000 kronor av dem till just fler feriearbeten. Det motsvarar ytterligare 50 platser och skulle ge fler möjligheten till sommarjobb när företagen håller nere antalet platser. Men så blev inte fallet. Vid kommunstyrelsen igår valde den borgerliga majoriteten att istället lägga pengarna i kassan för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Så var det med den arbetslinjen.

Ulricehamn behöver prioritera jobben!

Antalet ungdomar som tvingas stå utanför arbetsmarknaden fortsätter att öka i Ulricehamns kommun. Nu är ungdomsarbetslösheten hela 14,8 procent i kommunen, visar siffror från Arbetsförmedlingen över oktober. Det är en ökning med närmare en procent på en månad och det är betydligt sämre siffror än både länet och riket.

Någonting måste göras. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram flera offensiva förslag under året för att mota bort utanförskapet. På kort sikt handlar det självklart om att få fler i sysselsättning men på längre sikt även om att locka fler att arbeta inom kommunen. Ytterligare ett exempel på en offensiv jobbsatsning är Skellefteå som i våras lanserade så kallade ungdomstraineeanställningar.

Tyvärr har våra förslag i kommunen inte mottagits speciellt positivt av den borgerliga majoriteten i Ulricehamn.

Politiken kan göra skillnad. Och jag har tidigare påpekat att ”sitta still i båten skapar onödigt lidande och ökar kostnader för kommunen.”

 I år har Ulricehamn betalat över 10 miljoner kronor i försörjningsstöd, pengar som skulle kunna användas till något mer konstruktivt för så väl individen som för kommunen.

Och inför nästa år avsätter vi sammanlagt 14,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd i vår budget. Det handlar bland annat om ge arbetsmarknadsorganisationen ekonomiska muskler för att kunna sätta människor i arbete, utbildning och ge fler ungdomar möjlighet till feriearbete i kommunen. Jobben först. Det är så vi kan ge kommunen en annan färdriktning och skapa förutsättningar för att utveckla välfärden.

Våga investera Ulricehamn ur krisen

Insändare UT den 11 juni 2009. Svar till Carljohan Molander.

Jag tror på Ulricehamn och ser en rad områden där vi kan och behöver förbättras. Våra barn behöver bra barnomsorg, våra äldre god vård trots att kassan tryter. Tuffa tider ställer krav på att ledaren vågar ta ansvar och peka ut färdriktningen. 

Oppositionen har lagt förslag om att uppvakta regeringen om ytterligare medel. I Skara, Vara och Skövde har borgerligheten vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna. Tyvärr har intresset från högern här varit svalt.

Jag vill inte höja skatten. Men den borgerliga majoritetens ointresse att ta sitt fulla ansvar tvingar oppositionen att föreslå höjd skatt för att säkra välfärdsjobben och bra kvalitet. För den som tjänar 20 000 kronor i månaden innebär det 150 kronor och ger ulricehamnarna en skatt som ligger på snittet i länet.

Moderaternas Carljohan Molander skriver på UT:s insändarsida den 9 juni att oppositionens budget hämmar konsumtionen. Fakta visar att trots att de disponibla inkomsterna ökat med 6,1 procent så ökar inte konsumtionen i samma omfattning. Tvärtom är sparandet i Sverige på rekordhöga nivåer.

”Det som sticker ut jämfört med andra länder är att svenska hushåll har en extremt hög sparkvot”, konstaterade nyligen Peter Kaplan, nordisk chefekonom Royal Bank of Scotland.

Vi ska komma ihåg regeringen Reinfeldt – påhejad av Molander & Co – har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och monterat ned stora delar av vårt trygghetssystem. Det skapar oro och gör att människor håller hårt i sina pengar.

Carljohan Molander skriver: ”Alliansen budget är en stark budget i dessa tider, här finns det utrymme för tillväxt och utveckling.”

Moderaternas budget är i realiteten ett sparkrav på närmare 5 procent. Och ni pekar inte ut någon färdriktning för Ulricehamn. Inget ska prioriteras. Det är oansvarigt och äventyrar kvaliteten och arbetsmiljön inom välfärden i Ulricehamn.

Med vår budget tar vi ansvar för Ulricehamn och pekar tydligt ut färdriktningen för nästa år. Vi investerar i arbetsmarknadsåtgärder för att hjälpa dem av oss som drabbas av arbetslöshet.

Vi ger också 200 ungdomar möjlighet att feriearbeta i kommunen när arbetsmarknaden viker.

Vi investerar i våra barn – vår framtid – för att minska barngrupper och ge alla barn en trygg skola med bra pedagogik. Vi investerar också i sänkta taxor inom äldreomsorgen för att kompensera äldre för regeringens orättvisa skattesänkningar.  Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.