Ulricehamn behöver en rödgrön regering

Idag lagom till Socialdemokraternas dag i Almedalen presenterade den borgerliga regeringen en satsning på 3 miljarder kronor i ett tillfälligt statsbidrag till kommunerna nästa år.

Självklart är det positivt att kommunerna får ytterligare stöd nästa år. Men jag är beredd att hålla med Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna i hans kommentar:

”Det regeringen presenterat idag räcker inte för att möta kommunernas behov.”

Som ekonomerna brukar uttrycka sig: ”Allt annat lika” så står Ulricehamns kommun inför 40 miljoner kronor som behöver hämtas hem genom ytterligare nedskärningar, skattehöjningar och/eller utförsäljningar.

Regeringens extra stöd innebär för Ulricehamns kommun cirka 7 miljoner kronor nästa år. Det ska sättas i relation till det statsbidrag, för Ulricehamns del 20 miljoner kronor, som regeringen drog in för bara någon månad sedan. Oavsett vem som regerar är det viktigt att kunna hålla en linje och ge tydliga och långsiktiga besked. Nu blir det en aning rörigt. Och framför allt, kan jag lita på att pengarna kommer eller kommer en borgerlig regering att dra tillbaka pengarna ytterligare en gång?

De 7 miljoner kronorna kan också sättas i relation till det ekonomiska åtagande som regeringen har lagt på kommunerna genom att så många har valt att lämna facket. Kostnaden för försörjningsstöd, socialbidrag, har under mandatperioden ökat med 6 miljoner kronor i Ulricehamn.

Vi rödgröna avsätter mer pengar –  sammanlagt 12 miljarder kronor mer än regeringen – till kommunerna vilket gör att vi kan ha fler händer inom skolan och omsorgen. Dessutom tänker vi sänka fackavgiften till cirka 80 kronor, vilket gör att fler har råd att gå med.

Avslutningsvis; idag var som sagt Socialdemokraternas dag i Almedalen och Mona Sahlin höll sitt tal. Enligt Hanne Kjöller, ledarskribent på DN, var talet det absolut bästa hittills under hela veckan.

Annonser

Staten ska ansvara för den strategiska infrastrukturen

Idag tog vi ett viktigt beslut på Socialdemokraternas jobbkongress vad det gäller infrastrukturinvesteringar som direkt kan föras över på kommuner och då också Ulricehamns kommun. Kongressen beslutade att anta följande skrivning:

”En välfungerande infrastruktur är av central betydelse för konkurrenskraft och tillväxt. För att få tillstånd fler infrastrukturinvesteringar under kommande år vill vi öka användningen av lånefinansiering för strategiska infrastrukturprojekt….//”

I klartext betyder det att med en socialdemokratisk ledd regering kommer trycket på Ulricehamns kommun att vara med att finansiera tunga investeringar som exempelvis byggande av Västra Götalandsbanan och ombyggnaden av riksväg 40 till motorväg att minska.

Thomas Östros sa i sitt tal:

–          Staten ska sluta skjuta över ekonomiska ansvar till kommuner.

Det betyder i sin tur att Ulricehamn får mer pengar över att investera i vår kärnverksamhet: våra barn, unga och omsorgen av våra äldre.

Ett kanonbra beslut som jag känner mig mycket nöjd med!

Jobben först – före sänkta skatter

Moderaterna har sänkt skatter med 85 miljarder kronor, mest för dem som tjänar bäst. Och de tänker fortsätta sänka dem. Med lånade pengar. En vanlig pensionär i Ulricehamn har fått 68 kronor i sänkt skatt medan miljonären i rika områden i Sverige har fått tiotusentals kronor.

Med andra ord dräneras Ulricehamn på skattepengar som istället hamnar i fickan på redan rika. Det ger inga jobb, det är orättvist och missgynnar ulricehamnarna.

Därför blir jag hoppfull när Mona Sahlin och Thomas Östros idag på DN debatt står fast vid en politik som sätter jobben före sänkta skatter och föreslår en ny förmögenhetsskatt, höjd inkomstskatt och skatt på exklusiva fastigheter. Allt för att klara jobben och kvaliteten i skolan och vården.

Höjda skatter är inget självändamål. Men vi får ta saker i tur och ordning. Och då är det otvivelaktigt så att jobben kommer först.

I Ulricehamn lade oppositionen i måndags fram en tredje jobbåtgärd i kommunen. Tyvärr har inget av våra förslag fått bifall. Jobben måste vara prio 1 även för Ulricehamn och för hela Sjuhärad där försörjningsstödet rusar i höjden, rapporterar SR Sjuhärad idag.

Dags att ta ansvar – dags för aktiv arbetsmarknadspolitik

Sverige har bland Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Och det är dags att ta frågan på allvar och skrota regeringens “jobbgaranti för unga”. Den har misslyckats. Ungdomar tvingas att vänta allt för länge innan aktiva åtgärder sätts in och allt för få får utbildning eller praktikplatser. Av drygt 35 000 inskrivna i jobbgarantin för ungdomar deltog 2 procent i utbildning och endast 5 procent i praktik.

Idag presenterades en rad framåtsyftande jobbförslag på Almedalen. Socialdemokraternas Thomas Östros som presenterade “jobbstart för unga”. Förslaget innebär att aktiva åtgärder sätts in från dag ett och ger möjlighet till jobb, utbildning och praktik. Det förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik med fler platser inom bland annat yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, lärlingsutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning och komvux.  Socialdemokraterna har tidigare presenterat 50 000 fler utbildningsplatser än regeringen. Bara för Västra Götalands län innebär det 7 500 platser.

Efter ett års arbetslöshet ska nästa steg ta vid Utbildningsstarten i Östros förslag. Det innebär en rätt och skyldighet att delta i yrkesinriktad utbildning med praktik på arbetsplatser, enligt dansk modell.

Koppla ihop detta med LO:s rapport ”Arbetsmarknadspolitik i kristid” som efterlyser en bred utbildningssatsning a la 1990-talets kunskapslyft och IF Metall som öppnar för att diskutera praktik och utbildningsplatser inom ramen för den kommande avtalsrörelsen.

Sammantaget ger det helt andra förutsättningar för så väl individen, som kommuner, landsting och näringslivet – ett näringsliv som idag är starkt kritiskt till regeringens jobbpolitik.

För Ulricehamns och oppositionens del skulle det innebära att den breda investering i arbetsmarknadsåtgärder på sammanlagt 6 miljoner kronor som vi presenterade i vår preliminära krisbudget i maj inte skulle behöva bli så omfattande. Därmed skulle det finnas utrymme att omvärdera skattehöjningen på 75 öre som vi föreslår för att kunna ta ansvar för Ulricehamn.

Nu krävs investeringar för att trygga jobb och kvalitet

I dag presenterade Konjunkturinstitutet, KI, en dyster prognos för den svenska ekonomin och spår att hela 250 000 människor tvingas ut i arbetslöshet det närmaste året. 

KI föreslår kraftiga stimulanser till Sveriges kommuner och landsting för att dämpa arbetslösheten. Åtta miljarder kronor i år och 50 miljarder kronor nästa år.  KI:s förslag ligger i linje med det stimulanspaket som Socialdemokraterna presenterade i februari. Mer pengar till välfärdsektorn för att trygga jobb och kvalitet.

Tyvärr avfärdar statsminister Fredrik Reinfeldt KI:s medicin i en Eko-intervju i Sveriges Radio. Regeringens passivitet spär på krisens effekter.

– Passiviteten leder till ökad arbetslöshet och sämre offentliga finanser, säger Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros.

För Ulricehamns del ser skatteprognoserna också dystra ut. Som det ser ut nu kommer kommunens intäkter i form av skatter och bidrag att bli 19 miljoner mindre än budgeterat.

Socialdemokraterna i Ulricehamn har lyft frågan med den borgerliga majoriteten att skyndsamt tillskriva regeringen om ökade statsbidrag för att öka trycket på regeringen att agera – allt för att kunna trygga jobb och kvalitet.  Tyvärr föll förslaget inte i god jord.