Senfärdiga politiska beslut hindrar nya välfärdsarbetare

I somras initierade samarbetspartierna två jobbförslag i kommunstyrelsen. Ett fick avslag på en gång medan det andra – ett förslag om en trestegsmodell för att säkra jobb, kompetens och kvalitet i kommunen skickades till tjänstemännen för att beredas.

Modellens tre steg kan enkelt beskrivas:

 1. Kartlägg vilken kompetens vi behöver inom tre till fem år.
 2. Gör kompetensinventering för att ta reda på vad vi kan idag.
 3. Rusta och utbilda oss för framtida behov.

Tanken är att metodiskt stärka kommunen och ge fler möjlighet – inte minst med tanke på den höga arbetslösheten – att prova på välfärdsjobb.

Under hösten har tjänstemän inventerat kompetens- och personalbehov. Det resulterade i en diger lunta dokument som bland annat konstaterar att inom fem år går 14 procent av kommunens anställda i pension.

Under hösten presenterade Arbetsförmedlingen satsningen stafetten.nu. Se gärna filmerna, mycket informativa. Där sägs bland annat: ”Vi står inför den största generationsväxlingen i historien. Snart har en halv miljon gått i pension. Om sex år har 850 000 personer gått i pension.

Kommunen som offentlig arbetsgivare kan aldrig konkurrera med det privata näringslivet med höga löner. Men genom att erbjuda individen chansen att kontinuerligt utveckla sig inom ramen för kommunens långsiktiga kompetensbehov kan kommunen erbjuda en bra arbetsplats.

Idag – drygt ett halvår efter att förslaget lades – hamnade det på politikens bord. Den borgerliga majoriteten lämnade med en gång ordet fritt. Jag frågade efter deras tankar kring förslaget men möttes av fumliga svar och tystnad.

Jag ansåg att politiken skulle ge tjänstemän i uppdrag att arbeta vidare i syfte att genomföra trestegsmodellen och ta fram en kostnadsberäkning.

Det hela slutade med – efter att den borgerliga majoriteten tagit en paus – att trestegsmodellen togs bort från dagordningen med motiveringen att majoriteten behövde prata mer om förslaget.

Majoriteten har haft ett drygt halvår att diskutera förslaget. Analysresultatet har funnits klart lika länge som alla andra ärenden som hanterades av arbetsutskottet idag. Tyvärr tvingas jag konstatera att politikens senfärdighet hindrar nya välfärdsarbetare att prova på jobb. Och kommunens möjligheter att rusta sig inför kommande stora pensionsavgång försämras.

Annonser

Ge Sverige möjligheten till fler och grönare jobb

Jag är helt övertygad om att det går att vända jobbkrisen och vända krisens utmaningar till möjligheter. Men det kräver politisk handlingskraft. Idag har över 500 000 personer inget jobb att gå till utan tvingas stanna hemma, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Arbetsförmedlingen konstaterar:

”Under juni varslades 10 000 personer om uppsägning. Det är dubbelt så många som under samma månad förra året. Antalet varslade första halvåret 2009 var nästan 81 000. Det kan jämföras med 72 000 under andra halvåret 2008 och endast 24 000 under första halvåret 2008.”

”Andelen uppsagda av de varslade har inte ökat de senaste månaderna, men de verkställda uppsägningarna har lett till fler övergångar till arbetslöshet.”

”Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att minska”

I Ulricehamn är över 500 personer arbetslösa. Det är en ökning med närmare 100 personer sedan årsskiftet.

Det krävs kraftfulla investeringar för att möta och vända lågkonjunkturen. Fordonsindustrin är en nyckelbransch för svensk ekonomi med en stor andel av Sveriges exportinkomster, betydande FOU-investeringar och 125 000 anställda. I Europa är det bara i Tyskland och Slovakien som fordonsindustrin har en större betydelse för landets ekonomi.

I Ulricehamn har vi ett antal företag som arbetar inom fordonsindustrin bland annat Precomp Solutions, Autotube och Bogelack.

Tyvärr är Sverige ett av de länder i Europa som gör allra minst för den egna fordonsindustrin, visar en undersökning.

Det ekonomiska läget är en möjlighet att ställa om produktionen inom fordonsindustrin. Socialdemokraterna vill aktivt använda lågkonjunkturen till att ställa om produktionen inom fordonsindustrin till grönare och säkrare bilar. Vi vill bland annat:

 • införa skrotningspremie på 25 000 kronor.
 • öka våra statliga investeringar i fordonsforskningen till 500 miljoner kronor per år mellan 2009-2013.
 • ge ett särskilt stöd på 250 miljoner kronor i år för forsknings- och utvecklingsprojekt för grönare och säkrare bilar.
 • bygga ut infrastrukturen för elbilar och nya bränslen.
 • skapa 6 000 vidareutbildningsplatser för företagen i bilindustrin för att höja kompetensnivån under en period med låg produktion.

Läs också om den samlade oppositionens jobbpaket för Ulricehamn.

Jobbpaketet – Ansvar för Ulricehamn, sätt jobben först!

Igår träffades kommunstyrelsen för sista gången innan sommaruppehållet. Då presenterade jag för oppositionens räkning ett jobbpaket bestående av två delar för att kunna hjälpa våra vänner som drabbas av varsel och arbetslöshet och för att säkra jobb, kompetens och kvalitet i Ulricehamn på sikt.

Den ena delen – en trestegsmodell – handlar om att kartlägga framtida behov hos kommunen, inventera den kompetens vi har idag och i ett tredje steg utbilda.

Den andra delen är att erbjuda kompetensutvecklingsplatser i kommunen för att hjälpa dem av oss som idag blir arbetslösa och för att väcka intresse för välfärdsjobb.

Den borgerliga majoriteten valde att skicka trestegsmodellen till kommunledningskontoret för beredning och avslog förslaget om kompetensutvecklingsplatser.

Här är en sammanfattning av jobbpaketet:

Kraftiga besparingar är inte lösningen

Nu sjunker skatteintäkterna kraftigt i Ulricehamn. I ivern att snabbt möta det sjunkande skatteunderlaget har den borgerliga majoriteten lagt sparkrav cirka 5 procent. I spåren av snabba, kraftiga och kortsiktiga nedskärningar riskerar många av våra vänner att tvingas ut i arbetslöshet .

Det äventyrar också kvaliteten och arbetsmiljön inom vår gemensamma välfärd. En sådan politik snarare förstärker effekten av jobbkrisen som nu riskerar att även bli en välfärdskris.

Våga investera Ulricehamn ur krisen

En av lärdomarna vi kan dra av 1990-talskrisen är att Ulricehamn på sikt även riskerar ökade kostnader för sjukskrivningar på grund av en sönderslimmad organisation när allt färre händer ska göra allt mer.

Nu är det viktigt att visa prov på ledarskap, att tänka långsiktigt och att peka ut vägen för Ulricehamn in i framtiden.

Sätt jobben först!

Nu gäller det att ta ansvar för välfärden – idag och imorgon. Oppositionen ställer sig inte bakom så kraftfulla besparingar.

I vårt budgetalternativ som presenterat tidigare föreslår vi istället att alla tar ett gemensamt ansvar för våra vänner som är arbetslösa, för barnen och våra äldre.

Vi har avsatt 6 miljoner till arbetsmarknadsåtgärder för 2010 i vår preliminära krisbudget.

Jobbpaketet  – Ansvar för Ulricehamn, sätt jobben först

Jobbpaketet består av två delar:

 • En trestegsmodell för att långsiktigt säkra jobb, kompetens och kvalitet.
 1. Kartlägga vilken kompetens vi behöver i framtiden.
 2. Göra kompetensinventering för att ta reda på vad vi kan idag.
 3. Rusta och utbilda oss för framtida behov.
 • Kompetensutvecklingsplatser för att hjälpa dem av oss som drabbas av arbetslöshet och väcka intresse för välfärdsjobb.

 Plus-effekter

 • Kommunen stärker och säkrar långsiktigt kompetensbehovet.
 • Ulricehamnarna får bättre kvalitet i skolan och omsorgen.
 • Individen utvecklar sig och stärker sin ställning på arbetsmarknaden.
 • Minskar antalet människor som tvingas söka försörjningsstöd.
 • Ger människor chans att prova på välfärdsjobb.
 • Fler i arbete.