Centern vill se fler skyskrapor

Centerpartiet vill göra det enklare att bygga skyskrapor genom att minska skyddet för kulturmiljön, skrev SvD i helgen.

Enligt Otto Ryding, antikvarie på Boverket, är förslaget förkastligt:

– Det skulle innebära en påtagligt försämrad möjlighet att ta tillvara kulturmiljön. Riksintresset är det instrument som staten och länsstyrelserna har för att säkerställa att kommunerna tar hänsyn till kulturmiljön, säger han.

Helt osökt far mina tankar i väg till en annan och ur ett ulricehamnsperspektiv betydligt närmare byggnation.

Annonser

Det här sa jag om Tvingen i fullmäktige

Ikväll tog fullmäktige beslut om att tillåta byggnation av närmare 20 meter höga sjönära hus. Detta är vad jag sa i mitt huvudtal:

Så var det här igen. För tredje gången, herr ordförande. Tvingen 9 och 10. Första gången ärendet var uppe var i april då en majoritet av fullmäktiges ledamöter röstade för att förslaget skulle arbetas om. Tyvärr har ärendet inte förändrats i sak sedan dess. Däremot har närmare 900 personer valt att skriva på vår namninsamling mot planerna på 20 meter höga sjönära hus.

Socialdemokraterna är inte emot byggnation. Tvärtom. Men jag delar chefredaktören på Ulricehamns tidning Bo Högborns syn som han uttrycker på ledarplats den 10 december om att ”politiker måste ha ett helhetsperspektiv”. Och jag konstaterar att Socialdemokraterna i tidigt skede föreslog att vi skulle hantera södra delen av Storgatan på precis samma sätt som vi nu väljer att göra med Bronäs – planera långsiktigt hur vi vill ha hela området.

Kritiken från boende i området har också varit massiv och välformulerad redan i tidigt skede.

Tyvärr fick vårt förslag inget gehör. Det är synd. Helhetsperspektiv och långsiktigt tänkande är viktigt när vi utvecklar Ulricehamn. När helhetsperspektivet saknas anser vi att en punktinsats i ett område inte får förändra stadsbilden så kraftigt som Tvingen 9 & 10 riskerar att göra. Vi ska också komma ihåg att vår småstadskänsla är en styrka för kommunen som attraherar såväl ulricehamnare, turister som förbipasserande.

I mitt tal i april beskrev jag hur jag upplevde 1980-talets renovering av Storgatan. Jag sa:

”Och allt efter att tiden gick växte en delvis ny stadsbild fram, en vacker, en väl genomtänkt, en stadsbild som förstärkte det unika med Ulricehamn.

Om någon ber mig beskriva Ulricehamn idag så använder jag ord som småstadsidyll, pittoreskt och en stadskärna med en speciell karaktär. Och just det här tror jag är själen inte bara i Ulricehamn utan också i Ulricehamnarna. Vi är stolta över vår stadsbild. Och det ska vi vara. ”

Herr ordförande, då ansåg en majoritet av fullmäktiges ledamöter att det låg någonting i det jag sa.

I mitt tal i september gjorde jag liknelsen om den lilla pojken.  Jag sa ”Likt pojken som kastat stenen, krossat rutan och blivit ertappat famlar den politiska majoriteten efter argument.”

Och gång på gång var vi från samarbetspartierna uppe i talarstolen och ställde frågan varför. De få och tunna argument som kom fram handlade om att ens föräldrar tyckte att det skulle bli bra, att man gillar vackert väder eller att Ulricehamns stad inte är vacker och att utveckling börjar först på våning fyra.

Är det med sådan tunn argumentation som vi ska fatta långsiktiga beslut som kommer att förändra stadsbilden åtminstone 40 år framåt i i tiden. Det gör att jag känner mig djupt oroad över ledarskapet i kommunen.

Herr ordförande, det byggs mycket i Ulricehamn nu. Det är bra. Staden utvecklas och vi gör det möjligt för fler att bo i vår vackra kommun. För att ta några exempel; vid Fridkullagatan bygger Byggteamet, vid Sanatorieskogen sätter Skanska snart spaden i marken för ytterligare lägenheter och villor. Samtidigt planerar Stubo att rusta upp det tomma huset på Nillas väg och Majblomman bygger seniorboende vid Järnvägsgatan. Totalt rör det sig om över 100 nya bostäder inom kort. Dessutom har flera byggföretag anmält intresse för ytterligare byggnation.

Som politiker har vi ett övergripande ansvar för kommunen – även för kommande generation. Vad är det vi vill lämna efter oss till dem som förhoppningsvis fyller våra platser när vi har gjort vårt.

Vi utvecklar Ulricehamn bäst genom samarbete, helhetsperspektiv och ett långsiktigt tänkande. Det är också så vi kan se till allmänhetens bästa.

Därför herr ordförande, är ett avslag att förorda.

Se helheten när vi utvecklar Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 12 december.

På måndag kommer Tvingen 9 & 10 upp till fullmäktige för tredje gången. Första gången ärendet var uppe var i april då en majoritet röstade för att förslaget skulle arbetas om. Tyvärr har ärendet inte förändrats i sak sedan dess. Däremot har närmare 900 personer valt att skriva på vår namninsamling mot planerna på 20 meter höga sjönära hus.

Socialdemokraterna är inte emot byggnation. Tvärtom. Men jag delar Bo Högborns syn som han uttrycker på ledarplats den 10 december om att ”politiker måste ha ett helhetsperspektiv”. Och jag konstaterar att Socialdemokraterna i tidigt skede föreslog att vi skulle hantera södra delen av Storgatan på precis samma sätt som vi nu väljer att göra med Bronäs – planera långsiktigt hur vi vill ha hela området.

Tyvärr fick vårt förslag inget gehör. Det är synd. Helhetsperspektiv och långsiktigt tänkande är viktigt när vi utvecklar Ulricehamn. När helhetsperspektivet saknas anser vi att en punktinsats i ett område inte får förändra stadsbilden så kraftigt som Tvingen 9 & 10 riskerar att göra. Vi ska också komma ihåg att vår småstadskänsla är en styrka för kommunen som attraherar såväl ulricehamnare, turister som förbipasserande.

Det byggs mycket i Ulricehamn nu. Det är bra. Staden utvecklas och vi gör det möjligt för fler att bo i vår vackra kommun. För att ta några exempel; vid Fridkullagatan bygger Byggteamet, vid Sanatorieskogen sätter Skanska snart spaden i marken för ytterligare lägenheter och villor. Samtidigt planerar Stubo att rusta upp det tomma huset på Nillas väg och Majblomman bygger seniorboende vid Järnvägsgatan. Totalt rör det sig om över 100 nya bostäder inom kort. Dessutom har flera byggföretag anmält intresse för ytterligare byggnation.

Vi utvecklar Ulricehamn bäst genom samarbete, helhetsperspektiv och ett långsiktigt tänkande. Det är också så vi kan se till allmänhetens bästa.

Låt oss utveckla det unika med Ulricehamn

Ulricehamn är en pittoresk stad. Den vackra stadskärnan får tankarna att fara iväg till Elsa Beskows tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. Stadens speciella karaktär smälter väl ihop med vår vackra landsbygd. Bilden av vår idyll förstärks av Colin Nutleys filmer om Änglagård. Den bilden ska vi vara rädda om och utveckla. Det är den bilden som gör att Ulricehamn sticker ut i mängden av alla småstäder i Sverige.

Vid kommunstyrelsens möte igår var Tvingen 9 & 10 uppe på bordet för tredje gången under min korta tid som oppositionsråd i kommunen. I sak har ingenting förändrats sedan första gången frågan var upp i april. Förslaget innebär att vi tillåter närmare 20 meter höga byggnader ovanför Willys.

I tidigt skede – långt före jag var tilltänkt som oppositionsråd – föreslog samarbetspartierna att kommunen skulle rita upp hela södra delarna av Storgatan i ett så kallat gestaltningsprogram. Ska stadsbilden förändras behöver vi tänka större än det enskilda huset. Vi behöver se till hela området och hur vi ska utveckla det.

Men det fick tyvärr inget gehör. Eftersom kommunen inte vill ta ett helhetsgrepp över området anser samarbetspartierna att stadsbilden inte kan förändras i någon större omfattning. Och vi ser också att förslaget riskerar att känslan av småstadsidyll går förlorad. Därför har vi föreslagit max tre våningar.

Vid fullmäktige i april röstade en majoritet av ledamöterna i fullmäktige för att förslaget skulle arbetas om. Inför fullmäktige i september skrev närmare 900 personer på vår namninsamling för att behålla småstadsidyllen. Förslaget skickades återigen tillbaka för att arbetas om. Men inget har hänt.

Den 14 december är det dags för fullmäktige igen. Denna gång troligen för ett slutgiltigt avgörande. Jag är inte emot byggnation – jag är för att utveckla staden. Men vi ska ta tillvara på våra styrkor och våra tillgångar och det unika med Ulricehamn. Det är så vi kan sticka ut i mängden, det är så vi kan bli en attraktiv turiststad och nå målet med 25 000 invånare.

Mitt huvudanförande i Tvingenärendet i fullmäktige

Fullmäktige beslutade att skicka tillbaka ärendet om Tvingen 9 & 10 till kommunstyrelsen för att arbeta om förslaget. Vad som händer denna gång åter står att se. Nedan kan du läsa mitt huvudanförande i fullmäktige:

 

Om några dagar har jag varit oppositionsråd i Ulricehamns kommun i sex månader. Det har varit inspirerande, utmanande och roligt. Särskilt med tanke på det starka stöd jag har fått både bland vänner i Socialdemokraterna, bland vänsterpartister och miljöpartister. Och naturligtvis har det varit roligt att få det starka stöd och de många lovorden från många ulricehamnare. Ett stort tack. Och jag lovar att göra mitt bästa för att utveckla Ulricehamn.

På de här sex månaderna har vi Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister fördjupat vårt samarbete ytterligare och har idag en stabil grund att stå på som kännetecknas av öppenhet, respekt och med resultatet i första rummet.

Jag är övertygad om att samarbete över blockgränserna är det bästa för folket i Ulricehamns kommun. Det är inte alltid vi kommer att kunna nå fram till enighet men då ska vi respektera varandras åsikter och de beslut som fattas i vårt högst beslutande organ, fullmäktige. Det här är inget konstigt. Det är demokratins grund.

Idag har vi Ulricehamns tidning på plats och tidningen har också valt att webbsända fullmäktige på sin hemsida. Något som fullmäktiges ordförande tidigare har efterlyst. Idag är det verklighet.

Och självklart beror det på Tvingen 9 & 10 och det stora engagemang frågan har väckt bland ulricehamnare. Ett bevis på detta är inte minst de 893 namn som skrivit under vår lista mot planerna på att tillåta närmare 20 meter höga sjönära hus. Ytterligare ett bevis på styrkan i frågan är alla de klick som Ulricehamns tidning fick i sin enkätundersökning på deras hemsida. Sist jag såg den var det över 4 000 klick, vilket skulle innebära att var femte ulricehamnare oavsett ålder har klickat. Så är det naturligtvis inte. Det bevisar ändå att frågan väcker engagemang. Ytterligare bevis på kraften i frågan är självfallet alla människor som har tagit sig hit idag. Det är imponerande och en styrka att så många bryr sig om sin stad och stadens utveckling. Och det kanske inte är så konstigt. För trots massiv kritik redan i inledningsskedet av den här processen forcerar den borgerliga majoriteten fram förslaget.

Från Storgatans norra ände längs med hela stadskärnan och ner mot södra delarna av staden ligger vackra trevåningshus.  Det är de här husen som utgör kärnan i det unika med Ulricehamn. Det är de här husen som utgör grunden till den pittoreska småstadsidyllen. Det vill nu de borgerliga partierna slå sönder genom att tillåta sex våningshus mitt bland denna idyll.

Likt pojken som kastat stenen, krossat rutan och blivit ertappat famlar den politiska majoriteten efter argument. I bristen på egna bra argument försöker man skylla ifrån sig och hitta något annat att prata om. På insändarsidan har vi kunnat läsa om att Socialdemokraterna vill bygga höghus och ett Bogesunds sjöstad.

Det hör naturligtvis inte till ärendet Tvingen 9 & 10. Jag debatterar gärna både Bronäsområdet och våra tankar området där reningsverket finns idag. Låt oss ta den diskussionen när den tiden är mogen.

Herr ordförande, det hävdas i debatten att det inte går att få någon lönsamhet i byggnationen om den är lägre än 6 våningar. Samtidigt planeras gamla Televerket att byggas om till lägenheter. Samtidigt planerar Skanska och Ikea att bygga flerbostadshus på tvåvåningar i Sanatorieskogen. Samtidigt planerar Byggteamet att bygga hyresrätter i tvåvåningshus uppe på Fridkullagatan. Intresset har varit stort och bygget planeras starta i december. Det går alltså att bygga lägre än sex våningar med lönsamhet.

Den 27 april var Tvingen 9 & 10 uppe i fullmäktige.  Då beslutade en majoritet av fullmäktiges ledamöter att skicka tillbaka ärendet för att det skulle arbetas om. En majoritet av ledamöterna tyckte att byggnaderna ska vara max tre våningar och ska anpassas till stadsbilden och områdets speciella karaktär. Och att bildmontage skulle tas fram.

Tittar vi i handlingarna finns numer ett bildmontage. Det är det enda som skiljer ärendet sedan ärendet var uppe i fullmäktige i april. Det enda som skiljer. Vad det gäller bildmontaget kan vi konstatera att vi glömde yrka på att det skulle vara verklighetstroget. När vi tittar på montaget fattas ett helt hus, en 20 meter hög flaggstång och en lika hög lyktstolpe finns införd mellan de båda byggnaderna.

När jag fattar beslut måste jag kunna känna mig trygg i beslutet. För det krävs ett bra beslutsunderlag.  Och vi har yrkat på bildmontage även från perspektiven Fiskarebacken och Storgatan men har inte fått några.

Nu har fotografen Göran Fahlström återigen engagerat sig och tagit fram egna montage. En eloge till Göran.  Hans bilder och insatser viftas nu bort av den borgerliga majoriteten.

Och idag, den 28 september, är alltså samma detaljplan tillbaka som var uppe i fullmäktige den 27 april. Som tillåter 20 meter höga byggnader. Vad säger Cristina Bernevång, Allan Olsson, Ingela Widell, Ing-Marie Andersson och Börje Eckerlid om det? Ni som tillsammans med Lars Holmin röstade med oss förra gången. Förutsättningarna är de samma, röstar ni med oss denna gången med? Eller låter ni dagsformen avgöra ert ställningstagande?

Tyvärr tvingas jag konstatera att den kritik som en myndighet, Länsstyrelsen, riktat i tidigt skede mot byggplanerna inte beaktas. Under perioden för samråd skriver Länsstyrelsen under rubriken Stadsbild:

”Länsstyrelsen saknar en bra beskrivning över hur dessa relativt sett stora hus kommer att samspela med stadskärnan i centrala Ulricehamn. Värdena i centrum är välbeskrivna, men man bör också på ett bra sätt beskriva hur dessa nya hus samspelar med och tillför något till centrala Ulricehamn.”

Under rubriken Kulturmiljö skriver man:

”Byggnaderna på Storgatan 51, 53 och 57 har ett miljövärde som försvinner vid planens realiserande. I det fall planen inte realiseras i sin helhet är det angeläget att de aktuella byggnaderna vårdas och att ursprungligt utseende eventuellt återskapas.”

Jag frågar Länsstyrelsen:

Men det är ju bara råd ni ger, är det så viktigt?

–  Men det är viktiga råd, annars hade vi givetvis inte skrivit dem.  

Nu frågar er: Vad hände med dessa viktiga råd, vart tog de vägen? Jag kan inte se dem i mina handlingar. Och vad hände med det majoritetsbeslut som fullmäktige tog i april? Vad hände med beslutet i vårt högst beslutande organ? Och vad skickar det här för signaler till alla ulricehamnare? Och vad händer med småstadsidyllen?

Vi inom oppositionen vill utveckla Ulricehamn och småstadsidyllen. Och vi gör det gärna genom samarbete. Återremiss, herr ordförande.

750 ulricehamnare kan inte ha fel

Så är det då dags. På måndag klockan 18.00 kör fullmäktige igång i Stadshuset. Och på dagordningen som ärende sju är Tvingen 9 & 10 – frågan om vi ska tillåta 20 meter höga sjönära hus på tomten ovanför Willys.

Och det rimliga svaret borde vara nej – precis som en majoritet av fullmäktiges ledamöter beslutade i april när frågan var senast var uppe. Och nej – för 750 ulricehamnare kan inte ha fel. Det är så många som har skrivit på vår namninsamling mot byggplanerna.  

Igår publicerade UT bilder som visar hur byggnationen kan komma att se ut från ovansidan. Miljöpartisten Ingemar Basth visar än fler bilder på sin hemsida. Kom till fullmäktige imorgon och visa ditt stöd. Allt du behöver göra är att vara där!

Dra tillbaka förslaget eller gör Tvingen till valfråga

”Dra tillbaka förslaget eller gör frågan om nya hus i Tvingen till en valfråga. Det vill den politiska oppositionen som nu kraftsamlar inför beslutet i kommunfullmäktige om knappt två veckor.”

Det skriver Ulricehamns tidning i dag som uppmärksammar vårt arbete att utveckla Ulricehamn men samtidigt bevara småstadsidyllen.

Vad det hela handlar om är att den borgerliga majoriteten – trots massiv kritik – vill tillåta 20 meter höga sjönära hus precis ovanför Willys.

Oppositionen har bara de senaste veckorna samlat in över 500 namn som är mot byggplanerna. Många av de som har skrivit under har valt att skriva på vår elektroniska namninsamling.

Både nu på lördag (19/9) och nästa lördag (26/9) finns vi på stan och samlar in ytterligare namn. Dessutom kommer vi att knacka dörr vid ett par tillfällen. Så vi kommer rimligen få in ytterligare namn.

Förslaget med 20 meter höga sjönära hus är ett så stort ingrepp i stadsbilden och ett så långsiktigt beslut att vi anser att om inte majoriteten är beredda att arbeta om förslaget att folket ska få avgöra frågan i nästa års val.

Frågan med den höga husen var uppe i fullmäktige i april. Då beslutade en majoritet – mycket tack vare ett starkt stöd från många ulricehamnare – att förslaget skulle arbetas om och tillåta byggnader på max tre våningar.

Den 28 september klockan 18.00 i Stadshuset kommer frågan upp i fullmäktige igen, utan att förslaget är förändrat. Kom gärna dit och visa ditt stöd vår småstad. Allt du behöver är att vara där!