S vill ge näringslivet bättre förutsättningar

Sverige är ett bra land på många sätt. Men det finns tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Moderaterna hade ambitionen att minska utanförskapet. Tyvärr har de misslyckats.

Idag är 400 000 arbetslösa. Sverige har en högre arbetslöshet än jämförbara länder i Europa. I det läget väljer regeringen att fortsätta sänka skatterna. Mest för dem som tjänar bäst. Dessutom med lånade pengar.

Näringslivet rapporterar att var femte rekryteringsförsök misslyckas och att vakanser ökar på grund av att man inte hittar någon med rätt kompetens. I det läget är det inte rimligt att, som regeringen gör nu, dra ner på utbildningsplatser så att färre Sjuhäradsbor får möjlighet till kompetensutveckling.

Socialdemokraterna vill bryta med utanförskapet och på allvar göra upp med arbetslösheten. Vår övergripande prioritering är att skapa fler jobb i Sverige och vår målsättning är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

För att halvera arbetslösheten krävs flera insatser. Fler arbeten skapas genom att se till att det finns utbildad arbetskraft. Därför investerar vi i fler utbildningsplatser inom bland annat arbetsmarknadsutbildning, högskola, komvux och yrkesvux.

Det krävs också en aktiv näringspolitik som ökar tillväxten. Vi vet idag att fyra av fem nya jobb skapas i de små- och medelstora företagen. Därför ska vi se till att näringslivet har bra förutsättningar så att företag kan starta, expandera och nyanställa.

Genom att samverka mellan flera aktörer vill vi stärka förutsättningarna för innovation, export och tillväxt hos små och medelstora företag. För att underlätta för företagen vill vi avskaffa arbetsgivarens ansvar för den andra sjuklöneveckan. Det minskar både kostnader och risk för företagen. En undersökning från Skop som Företagarna låtit göra visar att 16 procent av företagen en eller flera gånger avstått från anställa på grund av sjuklöneansvaret. Det är framför allt små och medelstora företag som håller tillbaka anställningarna på grund av risken att dra på sig ökade sjuklönekostnader.

Små- och medelstora företag har generellt sett svårare att hantera risker än stora företag. Därför har de ofta vanskligare att finansiera investeringar och utvecklingskostnader. Vi vill erbjuda bankerna att delta i en försöksverksamhet med Nyföretagargarantier där staten kan garantera en del av lånet. På så sett kan fler innovationer se dagens ljus och nya jobb skapas.

Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Debattartikelundertecknad av Lisa Dahlberg, kommunalråd i Mark och mig.

Annonser

Vi fokuserar på unga och jobben

Sverige är ett bra land på många sätt. Men något håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå och är högre än i många jämförbara länder. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats. Ungdomsarbetslösheten ligger kvar mellan 20 och 25 procent. Över 30 000 unga svenskar har varit utan arbete i över 6 månader.

I våras antog EU-länderna – på initiativ från den europeiska socialdemokratin – en ungdomsgaranti. Varje land åtog sig att garantera att alla unga arbetslösa inom 4 månader får ett erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning.

Hittills har regeringen dock inte visat att man tänker ta sitt åtagande till de unga på allvar. Trots att nuvarande politik inte på långa vägar fungerar finns det ingen strategi för hur garantin ska levereras.

Socialdemokraterna jobbar på ett annat sätt. Vi har en strategi som sträcker sig hela vägen till lokal nivå. Den är dessutom anpassad till att vi i Sverige vill sätta garantigränsen redan vid 90 dagar.

  1. Rätt till effektivt stöd från första dagen. Alla hinder som försvårar insatser för unga måste bort. För att få detta att fungera bättre har S i Ulricehamn initierat en tätare samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsorganisation samt individ- och familjeomsorgen.
  2.  Ökning av antalet utbildningsplatser. Regeringen har skurit i utbildningen. Bland annat har 16 000 platser 2011-2013 tagits bort inom högskolan. Vi vill i stället att utbildningsplatserna utökas inom bland annat arbetsmarknadsutbildningen, högskolan, komvux och yrkesvux. S i Ulricehamn har tagit initiativ till en teknikskola på sommartid för tjejer.
  3.  Starkare gymnasieskola. Mer måste göras för att alla ska få en komplett utbildning. Gymnasiet bör göras obligatoriskt och alla program högskoleförberedande. Ett utbildningskontrakt behöver införas: alla arbetslösa unga som inte avslutat gymnasiet ska ges en plan som via jobb, praktik och studier leder fram till gymnasieexamen. I Ulricehamn har S föreslagit en ny jobb- och utbildningslots som ska arbeta aktivt med unga som inte fullföljt gymnasiet.

Dessutom bör ett stort antal yrkesintroduktionsanställningar skapas i både privat och offentlig sektor. Till detta ska läggas åtgärder för att öka företagens konkurrenskraft och efterfrågan i ekonomin.

Vägen där den enda lösningen är sänkta skatter har nått sitt slut. Vi menar att rusta arbetslösa och svensk industri går före skattesänkningar. Det gynnar även företagen i Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker (S) och mig.

Sverigedemokraterna – ett rasistiskt parti

Mitt i Europa, i det land som sett flera av vår tids största filosofer, konstnärer, musiker och författare växa upp, kunde man för 80 år sedan uppleva en ökande antisemitisk rörelse växa fram. Konsten och vetenskapens land. Detta var, visade det sig, ingen garanti för en utveckling som kom att kosta 50-60 miljoner människor livet.

Versaillesfredens villkor för Tyskland efter 1:a världskriget var hårda och den politiska oron i Tyskland var stor.

Till att börja med väckte han inte någon större uppmärksamhet, korpralen från 1:a världskriget, som under en kortare tid i fängelse efter ett fiasko artat kuppförsök 1923 skrev en lika dålig som oläslig bok, Mein kampf.

Tysklands olycka, den ekonomiska krisen, den politiska oron, ja allt var den onde judens fel. Väldigt få tog korpralen på allvar till att börja med. I hans närmaste omkrets fanns ett begränsat antal individer som delade hans ideologi. Men de var inte många. Men människors frustration och besvikelse över uteblivna av politiska resultat och framsteg gav Adolf Hitler och hans närmaste ett gyllene tillfälle. Hade vi inte haft denna världsomspännande judiska konspiration så skulle Tyskland ha rest sig för länge sedan, var budskapet. Se där, där fick det tyska folket äntligen besked om vem som bar skulden till Tysklands eländiga situation.

Sedan vet vi allt för väl vad som hände. Till att börja med handlade det om judarna. Inte alltid så genomgripande grymt som det senare utvecklades till. Judar skulle bo i olika geografiskt avgränsade områden. Judar fick inte utöva vissa yrken. Judar fick inte läsa på universitet. Steg för steg drog snaran åts. Sedan kom förföljelsen att omfatta även de som ifrågasatte förföljelsen. Sedan omfattade den också de politiskt oliktänkande. Sedan romer. Listan kan tyvärr göras mycket lång. Det som sedan hände mitt i Europa är ett av de svartaste kapitlen i mänsklighetens historia.

Väldigt få utanför Tyskland såg och anade vad som höll på att hända. Hitlers hejdukar på gatorna, inte sällan kriminella och allmänt socialt missanpassade människor, förhöll sig Hitler av taktiska skäl inte allt för nära. Det gällde att hålla skenet uppe, att ge folket intryck av att man var ett politiskt parti, vilket som helst. Men de hade ledningens tysta medgivande. Att bränna, misshandla, mörda utan risk för att bli åtalade.

Med ekonomiskt stöd från bl a banker och investerare i USA kunde Hitler i mitten av 30-talet starta en militär upprustning utan jämförelse. Folk fick jobb. Inflationen bromsades upp. Det gick bra för Tyskland under några år.

Så rätt han hade haft, korpralen med den fåniga mustaschen. Krossar vi den världsomfattande judiska konspirationen så löses alla problem.

Sverigedemokraterna är ett politiskt parti som har sina rötter i de tidigare svenska upplagorna av nynazistiska och fascistiska partier/organisationer. Endast den onde själv vet väl hur många varianter det funnits på temat. Ofta skränande, inte sällan kriminella, människor som försöker hitta ett sätt att få utlopp för sin ilska över sina egna tillkortakommanden. Mitt i tragedin kan de bli nästan komisk när dessa, inte sällan återfunna i belastningsregistret, ropar efter lag och ordning, hårdare straff mm.

Likt korpralen från Branau am Inn, som skyllde allt som gick fel på judarna, får vi nu av företrädare från SD lära oss att allt är invandrarnas fel. Är dom dessutom muhammedaner så finns det bara en lösning. Ut med dom. De har inte här att göra. De är inte politiska flyktingar. Dom ljuger. Invandrarna är orsaken till allt som går fel i Sverige idag. Stäng gränserna.

SD gör kopplingar till kommunernas och landets ekonomi som inte är relevanta. Tyvärr finns det människor som tror på dom. Allt för många.

Det fanns alltför många som lyssnade och trodde på korpralen också.

Sverige är ett land som i årtionde efter årtionde toppar världens listor när det gäller välfärd och demokrati. Ett av världens absolut rikaste länder. Detta glest befolkade land har, tillsammans med sina nordiska grannar, skapat ett samhälle som kan erbjuda sina invånare ett liv som en majoritet av jordens befolkning inte ens kan drömma om. Vi har plats, vi har råd. Vi behöver invandringen.

Lyssna och försök tränga bakom Jimmy Åkessons och hans medarbetares budskap. Dummare är de inte än att de förstår att det ser inte bra ut i media att ha folk med från partitoppen som misshandlar människor med järnrör på stan. Fasaden måste putsas och hållas snygg.

Förutom de övriga politiska partierna så är även den granskande journalistiken deras fiender. Man målar upp bilden av ett parti som förföljs av media. Reportage blir ”kampanjer” mot SD. Man utmålar sig själva som ”sanningssägarna”. SD säger det som ingen annan vågar säga.

Jimmy Åkesson och för all del SD:s lokale företrädare talar inte sanning. Deras politiska engagemang är inte baserat på bättre lön för undersköterskor eller en annan fördelningspolitisk profil av vår gemensamma kaka. Finns det verkligen någon väljare i Ulricehamn som på allvar tror att SD:s lokala företrädare skulle ha något tillföra när det gäller kommunens utveckling? De väljare som gav SD sina röster vid senaste valet måste undra. Stolarna i fullmäktigesalen gapar tomma.

Man har insett att man måste stoppa undan järnrören och de riktigt vulgära argumenten i sin islamfobiska politik. I annat fall kommer man aldrig att nå någon framgång. De får stå tillbaka tills vidare. Man putsar och filar på fasaden, snappar upp en och annan politisk fråga på riks- och lokalplanet och skriver några insändare i ämnet. Utesluter en och annan medlem för att denne inte tagit till sig av partiledningens nya taktik. Men i grunden har inget hänt.

Vi borde ha lärt oss. Vi måste komma ihåg vår historia. SD har inget att erbjuda Sverige eller Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Bengt-Olof Foss, beundrare av Zlatan Ibrahimovic.

Vi vill samarbeta brett för kommunens bästa

Det är mindre än ett år kvar till valet. Snart kommer väljarna att bestämma hur Sverige och Ulricehamn ska utvecklas framöver. Vi socialdemokrater är ett samarbetsparti. Vi söker väljarnas förtroende för en bred politik för fler människor i arbete, investeringar i skolan och en starkare välfärd.

Med underskott inom äldreomsorgen och på flera håll en tuff situation inom skolan saknar inte kommunen utmaningar. Samtidigt växer Ulricehamn. En motorväg under uppbyggnad har ökat intresset för Ulricehamn som etableringsort.

I det läge som Ulricehamn befinner sig är det viktigt med ett handlingskraftigt styre som har förmåga att ta ansvar och samarbeta brett för att ta sig an Ulricehamns utmaningar.

Vi socialdemokrater tror inte på en cementerad blockpolitik. Vi ser snarare att den många gånger inte fungerar och försvårar beslutsfattandet. Det visar inte minst innevarande mandatperiod i Ulricehamn, Herrljunga och för landet som helhet.

Vi är övertygade om att Ulricehamn hade stått inför en än besvärligare situation om Socialdemokraterna hade valt bort det politiska ansvarstagandet när den borgerliga alliansen sprack. Vi valde istället att ta ett kliv fram och samarbeta för kommunens bästa.

Även i Herrljunga har den borgerliga alliansen spruckit under mandatperioden. Den kvarvarande minoriteten har drivit sin linje så hårt att man nu tvingats lämna in sin avskedsansökan. Vi har svårt att se att det har varit till gagn för Herrljungaborna.

Även i Sveriges riksdag har vi ett minoritetsstyre. Där väljer den styrande minoriteten att lägga fram förslag som de redan i förväg vet om inte har en majoritet bakom sig. Eller så ställer man helt enkelt in sammanträden.

De finns de som skulle kunna hävda att det ur ett juridiskt perspektiv är det smart av ordföranden i till exempel arbetsmarknadsutskottet att ställa in flera sammanträden. Om man inte har några sammanträden har man heller inget att ta ansvar för – rent juridiskt.

Men för alla de 400 000 som är arbetslösa och för företag som gång på gång påpekar att de inte hittar efterfrågad kompetens är det naturligtvis förödande.

Socialdemokraterna går till val som eget parti – både i Sverige och i Ulricehamn. När väljarna väl har sagt sitt i Ulricehamns kommun är vi beredda att förhandla och ingå överenskommelser för att göra folkets röst hörd på bästa sätt. Vi gör det med sikte på att samarbeta brett för kommunens bästa.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S, Celso Silva Goncalves, ordförande i Ulricehamns arbetarekommun och mig.

Inför nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet

På fyra år har sammanlagt 185 svenskar dött på ­sina jobb. De har klämts ihjäl, dränkts av rasmassor eller tjära. Det innebär att en arbetare i veckan dör på sitt jobb.

En undersökning som IF Metall gjort med hjälp av AFA-försäkring visar en dramatisk ökning av olycksfallen i industrin. Mellan 2009 och 2011 har antalet allvarliga olycksfall som medför sjukskrivning mer än 30 dagar ökat med 38 procent. Sedan 2006 har 50 personer omkommit på arbetsplatser där IF Metall har medlemmar.

Den allt mer slimmade bemanningen har bidragit till att stressen ökar. När dessutom allt fler har visstidsanställningar och jobbar i bemanningsföretag finns risk för ökat antal skador och olyckor. Vem ställer krav på sin arbetsmiljö när det viktigaste är att få fortsatt anställning,

Dessutom har regeringen sänkt de politiska ambitionerna. Förutom att Arbetslivsinstitutet lades i malpåse under förra mandatperioden har anslaget till Arbetsmiljöverket, om man tar hänsyn till inflationen, minskat med 20 procent sedan 2006.

FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, ILO, har tagit fram grundläggande mål för att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, exempelvis barnkonventionen. ILO menar att det är rimligt med en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. Det målet klarade Sverige 2006. Sedan dess har antalet inspektörer minskat från 389 personer till dagens 251. Idag lever Sverige, ett välfärdsland, inte upp till FN:s grundläggande fri- och rättigheter.

Idag går knappt några arbetsplatsolyckor ­vidare till åklagare, visar Polisens egen granskning. Myndigheten har varken kompetens eller resurser att utreda olyckor.

Det duger inte. Sverige kan bättre än så här. Vi behöver arbeta aktivt för att skapare ett sundare arbetsliv. Regeringen behöver göra tre övergripande insatser:

För det första att det införs en nolltolerans och en handlingsplan mot dödsolyckor på arbetsplatser. Det krävs en översyn av reglerna vid arbetsmiljöbrott. Vi ser också ett behov av att skärpa arbetsmiljölagen vad gäller anläggningsägarens ansvar gentemot underentreprenörer.

För det andra att Arbetsmiljöverket ges ökade resurser så att fler arbetsmiljöinspektioner kan genomföras och Polishögskolan ska erbjuda en obligatorisk arbetsmiljöutbildning.

För det tredje att det skapas ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor där arbetsgivare, fackliga organisationer och företagshälsovård kan få stöd. Dessutom behöver det ekonomiska stödet till utbildning av skyddsombud återinföras.

Så kan vi tillsammans skapa ett sundare och mänskligare arbetsliv.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Niclas Hillestrand, ordförande IF Metalls 34 Borås och mig.