Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever

”Samarbetspartierna ställer sig positiva till att Landsbygdsalliansen har en eller flera temadagar per år för jordbrukets villkor samt är delaktiga att vårda fiskevatten som sjöar, åar och bäckar. Dessutom har jord- och skogsbruk en stor potential att utveckla sin produktion mot mer uthålliga och miljövänliga alternativ. ”

Det skriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn i sitt svar – Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever- på det tioåriga program som Landsbygdsalliansen tagit fram inom sammanlagt nio olika områden. Inom området Boende skriver samarbetspartierna bland annat:

”Samarbetspartierna tycker det är viktigt att en kartläggning av bostadsefterfrågan genomförs. Vilken målgrupp som kommunen ska ha bör noggrannare analyseras. Kommunen bör vara initiativtagare till denna kartläggning där Landsbygdsalliansen och utvecklingsgrupperna kan vara en medaktör.”

LandsbygdsalliansSocialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde att svara gemensamt på det program som Landsbygdsalliansen skickade ut till samtliga partier i slutet av augusti.

Samarbetet har fungerat oerhört bra och har stärkt samarbetet mellan partierna. Dessutom har programmet gett oss ett naturligt tillfälle att diskutera igenom en gemensam syn på landsbygdsfrågor.  

Inom området Miljö skriver partierna bland annat:

”Samarbetspartierna ställer sig positiva till att Landsbygdsalliansen vill verka för minskad användning av fossila bränslen vid uppvärmning och transporter. Vi ställer oss även positiva till att Landsbygdsalliansen vill att föreningslokaler ska värmas med solceller samt att lokala bioanläggningar byggs för att minska CO2 utsläppen. Likaså är partierna mycket glada för att Landsbygdsalliansen vill verkar för att minska elanvändningen med 10 procent i lokaler och hushåll.”

Här är samtliga områden som tas upp i Landsbygdsalliansen tioåriga program:

  • Boende                                                           
  • Jordbruk, skog och fiske
  • Kommunal service, skola, barn- och äldreomsorg
  • Miljö
  • Kultur och fritid
  • Näringsliv, sysselsättning
  • Turism och marknadsföring
  • Infrastruktur/kollektivtrafik
  • Hälsovård      
Annonser

Se över villkoren för småföretagares villkor för sjuklön

– Det är tufft för småföretagare med ett fåtal anställda att klara den ekonomiska belastning det innebär när någon anställd blir sjuk. Dels ska ersättning vid sjukdom betalas och dels ska ytterligare en lön betalas om företagaren tar in extra personal för att klara av arbetet. Vi behöver se över det här, sa LO:s före detta ordförande Stig Malm vid Socialdemokraternas jobbkongress.

Stig MalmSystemet med arbetsgivares ansvar för de anställdas ersättning vid sjukdom behöver förändras, ansåg Stig Malm. För unga anställda i små företag innebär systemet stora risker att stå helt utan skydd vid sjukdom när försäkringskassan släppt sitt ansvar och i stället ska det lilla företaget bära kostnaderna.

En nöjd Stig Malm fick kongressens gehör. Det är bra – inte minst ur ett Ulricehamns perspektiv. I Ulricehamn har endast 7 procent av kommunens 2 500 företag mer än tio anställda.

– För många unga är timanställningar vanligt. Även anställningar med stor eller till och med 100 procents lön i form av provision är läget särskilt svårt. Vid sjukdom riskerar de att stå helt utan ersättning, sa Stig Malm.

Investeringar i järnväg ska prioriteras

På fredagen under Socialdemokraternas jobbkongress arbetade jag hårt för att lyfta järnvägens betydelse och att investeringar i järnvägen ska prioriteras. Tack vare ett bra samarbete med socialdemokrater från stora delar av landet och en lyhörd partistyrelse beslutade vi att:

”Järnvägen spelar en viktig roll i bygget av ett grönt och konkurrenskraftigt Sverige. Investeringarna i järnvägsnätet är otillräckliga. Det finns ett behov av investeringar i ny kapacitet och det behövs insatser för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet. De totala infrastruktursatsningarna bör därför öka och i fördelningen mellan transportslagen bör järnvägen prioriteras.”

Tillsammans med det vi beslutade i torsdags om att strategiskt viktiga investeringar i infrastukturen kan lånefinansieras känner jag mig mycket nöjd. Jag tänker då självklart utifrån planerna på Västra Götalandsbanan.

Staten ska ansvara för den strategiska infrastrukturen

Idag tog vi ett viktigt beslut på Socialdemokraternas jobbkongress vad det gäller infrastrukturinvesteringar som direkt kan föras över på kommuner och då också Ulricehamns kommun. Kongressen beslutade att anta följande skrivning:

”En välfungerande infrastruktur är av central betydelse för konkurrenskraft och tillväxt. För att få tillstånd fler infrastrukturinvesteringar under kommande år vill vi öka användningen av lånefinansiering för strategiska infrastrukturprojekt….//”

I klartext betyder det att med en socialdemokratisk ledd regering kommer trycket på Ulricehamns kommun att vara med att finansiera tunga investeringar som exempelvis byggande av Västra Götalandsbanan och ombyggnaden av riksväg 40 till motorväg att minska.

Thomas Östros sa i sitt tal:

–          Staten ska sluta skjuta över ekonomiska ansvar till kommuner.

Det betyder i sin tur att Ulricehamn får mer pengar över att investera i vår kärnverksamhet: våra barn, unga och omsorgen av våra äldre.

Ett kanonbra beslut som jag känner mig mycket nöjd med!

Vaknar upp till jobbkongressens andra dag

DSC00297Så var det dags för jobbkongressens andra dag. Första dagen var fylld med – förutom resan – tal från flera aktade personer som Jens Stoltenberg, Johanna Sigurdardottir, Giorgos Papandreou och inte minst Margot Wallström.

Dessutom satt vi i olika temagrupper och diskuterade vår framtida politik. Mycket fokus ligger på utbildningssystemet och våra socialförsäkringar, pensionärsskatten och villkoren för  småföretag och entreprenörer.

I den grupp jag ingick diskuterade vi även infrastrukturens betydelse för vidga arbetsmarknadsregioner och för att näringslivets möjligheter att rekrytera nyckelpersoner.

Nu är vi på plats – bilder från kongress

Nu är samlas 350 ombud från hela landet i Stockholmsmässan i Älvsjö. Totalt ska 1 107 motioner behandlas under fem dagar.

DSC00929

Klockan 13.00 kör i det igång.  Kanske inte så fullt skarp bild på Ulf Olsson, Lena Palmén och mig. Vi skyller på fotografen – den stressade ombudsmannen Mikael Bogsjö.

DSC00930