Hjälp oss att stoppa sjönära höga hus

Ulricehamn är en pittoresk stad som vi inom oppositionen gärna vill bevara och utveckla. Nu vill den borgerliga majoriteten – trots massiv kritik – tillåta höga sjönära hus på Tvingen 9 & 10. Det utvecklar inte Ulricehamn. Tvärtom. Det riskerar att känslan av småstadsidyll går förlorad.                  

Vi vill utveckla områdets speciella karaktär och föreslår byggnader på max tre våningar som harmoniserar med stadsbild och kulturvärden.

Vi vill också tacka alla som var vid fullmäktiges möte i april. Ni bidrog till att en majoritet röstade för att förslaget skulle omarbetas. Nu ber vi dig om hjälp igen. Skriv på vår elektroniska namninsamling och kom till fullmäktige den 28 september klockan 18.00 i Stadshuset. Allt du behöver göra är att vara där!

Annonser

Regeringsexpert efterlyser jobbåtgärder

Arbetslösheten stiger kraftig i hela landet. I Ulricehamn är över 600 personer utan jobb. Det motsvarar 5,7 procent och är en ökning på långt över 100 procent på ett år.

Än värre ser det ut för ungdomarna. I Ulricehamn är 11,7 procent av ungdomarna mellan 18-24 år arbetslösa. Det är över snittet i både länet och riket där siffrorna är 11,2 respektive 10,2 procent.

Nu krävs krafttag mot arbetslösheten och för att vända utmaningar till framtidstro. Och visserligen kommer nu en satsning på arbetsmarknadsåtgärder på 8,4 miljarder kronor under två år men det är alldeles för lite. Det anser till och med regeringens expertrådgivare.

SvD:s Cecilia Axelsson konstaterar: ”Efter regeringsskiftet har volymerna på arbetsmarknadsutbildningen dragits ner kraftigt. Nu tillkommer 1 000 platser, något som både LO och professor Lars Calmfors, ordförande i regeringens finanspolitiska råd, tycker är för lite.”

Konjunkturinstitutet efterlyser en expansiv finanspolitik för att begränsa uppgången i arbetslösheten och rekommenderar ofinansierade reformer motsvarande 45 miljarder kronor för nästa år.

Moderaterna har redan sänkt skatterna med 85 miljarder kronor och skattesänkningen på 10 miljarder kronor nästa år ska sättas i relation till de 8,4 miljarder kronor som regeringen satsar på arbetsmarknadsåtgärder under två år.

Välfärden och jobben måste komma före sänkta skatter.  Socialdemokraterna har presenterat en rad förslag för att byta färdriktning för Sverige och vända utmaningar till möjligheter.

Med politisk vilja kan vi utveckla Ulricehamn

Snart har det gått fem månader sedan jag återvände till Ulricehamn. Jag trivs. Ulricehamn är en vacker småstad och blir en utmärkt kommun för mina barn att växa upp i. Åren i Stockholm gav mig inte bara nyttig erfarenhet utan också ett stort kontaktnät och många idéer som jag nu får möjlighet att förverkliga.

Under min korta period som ledare för oppositionen har vi lagt fram en preliminär budget som tydligt anger färdriktning för 2010. Vi prioriterar jobben, barnen och våra äldre. Den borgerliga majoriteten sa tyvärr nej till vårt förslag och röstade trots intern oenighet igenom massiva sparkrav som saknar politisk riktning. Ingen vet vad som ska prioriteras under nästa år. Och det kanske inte är så förvånande.  I en utredning som gjordes förra året åt kommunen konstateras: ”Den nuvarande politiska ledningen tillskrivs ingen större politisk drivkraft.” Är det inte förvånande så är desto mer förödande för våra barn, äldre och anställda. Oppositionen har också under min korta tid som oppositionsråd presenterat ett jobbpaket för att få fler människor i arbete. Förslaget innehöll också pengar till arbetsmarknadsåtgärder. Återigen sa den borgerliga majoriteten nej. Det är synd.

Att sitta still i båten skapar onödigt lidande och ökar kostnader för kommunen. I år har Ulricehamn betalat cirka 9 miljoner kronor i försörjningsstöd, pengar som skulle kunna användas till något mer konstruktiv för så väl individen som för kommunen.

Blickar vi framåt är ärendet om de sjönära 20 meter höga husen vid Tvingen 9 & 10 helt klart den hetaste politiska frågan den närmaste tiden. Frågan var uppe i fullmäktige så sent som i april. Och jag vill passa på att tacka alla som var där. Ni bidrog till att en majoritet röstade för att förslaget skulle omarbetas. Jag och Socialdemokraterna är för att bygga nya hus i området men de ska smälta in i stadsbilden och med områdets speciella karaktär, precis som fullmäktige beslutade.

Här finns en elektronisk protestlista mot byggplanerna. Jag är övertygad om att det finns andra alternativ som har ekonomisk bärkraft än höga hus.  Visst finns det plats för höga hus i Ulricehamn men de ska inte placeras som en mur nere vid sjön.

Svenskt Näringsliv ger regeringens politik svidande kritik

Sverige klarar krisen sämre än många andra länder och halkar därmed efter, konstaterar Svenskt Näringsliv i den färska rapporten Hägringar – det ekonomiska läget augusti 2009.

Bland EU:s 15 kärnländer är det bara Irland som har haft sämre tillväxt än Sverige, konstaterar Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster.

Roger Jönsson har bland annat saxat följande meningar ur rapporten:

”När osäkerheten om jobben är stor väljer många svenskar att öka sitt sparande för att bygga upp en buffert inför sämre tider.”

Royal Bank of Scotlands nordiska chefekonom, Peter Kaplan, kom till en liknande slutsats tidigare i somras:

”Det som sticker ut jämfört med andra länder är att svenska hushåll har en extremt hög sparkvot”

Det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och försämrat stora delar av vårt trygghetssystem. Det skapar oro och gör att människor håller hårt i sina pengar.

Det hämmar nu den svenska tillväxten. Och istället för att inse att vi behöver investera kraftigt i gröna jobb, välfärdsjobb och vårt trygghetssystem har Reinfeldt aviserat ytterligare skattesänkningar.

Jobben först, sen skattesänkningar, är min tydliga linje.

Hjälp till du med att samla in namn mot sjönära höga hus

Idag träffas kommunstyrelsens arbetsutskott. Och som nummer 17 på dagordningen kommer Tvingen 9 & 10 upp på sin väg fram till fullmäktige den 28 september klockan 18.00 i Stadshuset.

Och insamlandet av namn mot planerna på 20 meter höga sjönära hus fortsätter att växa. Bara över helgen har den elektroniska namninsamlingen mot de sjönära höga husen vuxit med närmare ett 40-tal personer.

Och flera personer har frågat mig om listor i pappersformat för att kunna hjälpa till att samla in namn bland grannar och på arbetsplatser. Det känns bra att min och oppositionens linje i den här frågan har en stark folklig förankring.

Exakt hur många som sammanlagt har skrivit på är lite svårt att säga beroende på att vi är många som samlar in. Men helt klart rör det sig minst 170 personer, troligen mer.

Sprid länken till den elektroniska namninsamlingen till dina vänner och/eller hör av dig till mig så skickar jag material.

Allt fler skriver på namninsamling mot sjönära höga hus

Nu är det en vecka sedan jag startade den elektroniska namninsamlingen mot den borgerliga majoritetens planer på att bygga 20 meter höga sjönära hus strax ovanför Willys. Och listan på namn växer för var dag som går. Lägg därtill att Göran Isaksson och Morgan Målberg och jag har samlat in namnunderskrifter så är vi uppe i en bra bit över 100 personer nu.

Bland dem som skrivit under har flera också valt att skriva en kommentar. Bland annat konstaterar Maria Larsson att ”Vi bor i en småstad, ska inte vara höghus”.

Jörgen Larsson skriver ”Bra att nån reagerar!” medan Kenneth Gunnarsson skriftligen slår näven i bordet med orden ”Nu är det nog med höghus i vår stad!”

Men frågan väcker känslor även utanför Ulricehamns kommun bland turister och folk som arbetar i kommunen men bor på annan ort. Bland annat skriver Christopher Ranåsen från Borås ”Låt Sveriges underbaraste stad få behålla sitt rätta jag!” Kan det sammanfattas bättre?

Men vi kan inte låta det vara som det är idag heller. Jag vill utveckla staden men (det är viktigt att poängtera) samtidigt behålla småstadskaraktären.

Vi i oppositionen har tidigare föreslagit att byggnaderna ska max få vara tre våningar höga och anpassas till områdets speciella och vackra karaktär.

Det sägs att det inte går att få någon lönsamhet i det. Men jag tvivlar. Flera städer runt om i landet har exempelvis byggt enligt Skanskas och Ikeas koncept Boklok. Kan de lyckas få lönsamhet i tvåvåningshus i betydligt större städer som exempelvis Eskilstuna så vore det väl underligt om det inte gick att få lönsamhet med tre våningar i Ulricehamn. Eller?