Partsgemensamma arbetsgrupper för ökad jämställdhet

I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än en man. Utredningar visar att ett jämnare uttag av föräldradagarna är en viktig del av lösningen för ett mer jämställt arbetsliv och en bättre löneutveckling för kvinnor. Regeringen har aviserat ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.

– Regeringens initiativ är bra. Men det fråntar inte oss vårt ansvar som arbetsgivare att stimulera ett mer jämställt uttag av föräldradagarna, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens vice ordförande (S).

S och V i Ulricehamn föreslår i budget 2015 att en partsgemensam arbetsgrupp får i uppdrag att lägga fram konkreta förslag på hur kommunen som arbetsgivare kan stimulera ett jämnare uttag av föräldradagar.

Idag tar männen ut cirka 25 procent av föräldradagarna. Och det går åt rätt håll. Men med nuvarande takt innebär det att det skulle ta till år 2059 innan vi har ett jämställt uttag. S och V i Ulricehamn har högre ambitioner.

Idag är det också så att sysselsättningen bland kvinnor är betydligt lägre än bland män. Därför kommer partierna dessutom att föreslå att en partsgemensam arbetsgrupp får i uppdrag att arbeta med rätten till heltid.

– Alla ska ha rätten till heltidstjänster. Goda exempel från andra kommuner visar att det resulterat i flera positiva bieffekter utan några extra kostnader, säger Jan-Olof Sundh, gruppledare (V).

Dessutom ska tim- och visstidsanställningar minimeras. Båda arbetsgrupperna ska vara klara i så god att det kan ligga till grund inför budgeten 2016.

Detta är ett pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn.

Annonser

Viktigt att samlas för Ulricehamn

Ulricehamns kommun växer. Kommunen står i flera delar inför historiska möjligheter av expansion med företagsetableringar, nybyggnationer och befolkningstillväxt. Viktiga investeringar som tryggar en fortsatt utveckling av kommunen väntar på politiska beslut. Vi är övertygade om att genom ansvarstagande och pragmatism kan kommunen inte bara möta de möjligheter som kommunen står inför utan också förstärka dem.

Samtidigt kan vi konstatera att det de senaste åren har vuxit fram ett nytt lokalt politiskt landskap där flera partier har sökt pragmatiska lösningar i enskilda sakfrågor utifrån ideologiskt vitt skilda utgångspunkter. Det är en styrka för Ulricehamn som är viktigt att ta tillvara på i dessa tider.

Efter den 14 september har Ulricehamn, tillsammans med över 160 kommuner, ställts inför ett komplicerat politiskt läge. Under flera veckors tid har det förts samtal mellan partier i syfte att bilda en stabil politisk majoritet. Tyvärr nådde vi inte ända fram. De ideologiska skillnaderna är för stora för ett långsiktigt organiserat samarbete.

Däremot har vi kunnat säkerställa att den anda som har präglat kommunen de senaste åren kan leva vidare. Resultaten av dessa samtal tillsammans med väljarnas förtroende gör att Socialdemokraterna är redo att axla rollen som kommunens styrande minoritet tillsammans med Vänsterpartiet.

Vi vet att det finns utmaningar inom både skola och omsorg . Resultat, kvalitet och arbetsvillkor behöver höjas. För det krävs prioritering. Vi förväntar oss också att en socialdemokratisk ledd regering prioriterar mer resurser till utbildning och välfärd framför ytterligare sänkta skatter.

För oss är det viktigt att slå fast att rasism och fördomar i vårt samhälle begränsar människors liv, skapar hinder och murar och reducerar oss till hudfärg, vår sexuella läggning eller vår könsidentitet, vår religion eller vårt ursprung och det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

Vi vill att kommunens ska genomsyras av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är möjligt. Om med denna vilja är vi beredda att samla Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Jan-Olof Sundh, gruppledare V, Inga-Kersti Skarland, gruppledare S och mig.