Bind samman Sverige med Götalandsbanan

Ett modernt samhälle kräver förstorade arbetsmarknader. Med Götalandsbanan mellan Linköping och Göteborg över Jönköping kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Linköpings arbetsmarknad skulle växa från 400 000 till 700 000 personer.

Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten och arbetsmarknader som tidigare har varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter, även i omlandet. Dessutom är det mer och mer uppenbart att vägar på flera håll i landet inte klarar en utökad godshantering via lastbil utan behöver avlastas av en modern och effektiv järnväg.

Till hösten ska regeringen, med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i spetsen, presentera en ny infrastrukturproposition. Vi menar att Sverige behöver ett principbeslut om att bygga Götalandsbanan i sin helhet inom en snar framtid.

Götalandsbanan öppnar ett nytt effektivt järnvägsstråk genom landet genom att binda samman Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping/Norrköping – Stockholm. Den 65 km långa sträckan mellan Borås och Göteborg utgör redan idag landets tredje största resrelation med starkt dubbelriktad pendling trots undermålig järnvägsförbindelse. Den planerade sträckningen via Landvetter flygplats och det logistikcenter som växer fram i området förstärker naturligtvis möjligheterna ytterligare.

Globalt förväntas dessutom en koncentration till ett begränsat antal hamnar och terminaler. Göteborgs hamn är noden för godstransporter till och från Skandinavien. Ur ett Jönköpingsperspektiv men även ur ett nationellt näringslivsperspektiv är det avgörande för svensk konkurrenskraft att förutsättningarna för Göteborgs hamn prioriteras. Ett nytt järnvägsnät avlastar det befintliga järnvägsnätet och möjliggör ökad godstrafik på stambanorna.

Svenska investeringar i infrastruktur är på historiskt låga nivåer. Från 5,4 procent av BNP i snitt under 70-talet, till rekordlåga 2,9 procent av BNP under 00-talet. I OECD:s rankning av medlemsländernas investeringsnivåer har Sverige tappat från en fjärdeplats till en femtondeplats, och ligger under snittet.

Vi tror på Sverige, på vår förmåga att skapa tillväxt och öka vår konkurrenskraft. Men för det krävs en fungerande infrastruktur. Det är dags att gå från ord till handling och binda samman Sverige med Götalandsbanan.

Debattartikel publicerad i Jönköpings-Posten undertecknad av Christer Johansson, kommunalråd i Bollebygd (M) och mig.

Annonser

Tillväxten i Västsverige kräver Götalandsbana

Frågan om Götalandsbanans vara eller icke vara närmar sig ett avgörande. I vart fall ett första beslut givet den kommande infrastrukturpropositionen.

Ett modernt samhälle kräver förstorade arbetsmarknader. Med Götalandsbanan mellan Linköping och Göteborg över Jönköping kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Linköpings arbetsmarknad skulle växa från 400 000 till 700 000 personer.

Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten och arbetsmarknader som tidigare har varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter, även i omlandet. Dessutom är det uppenbart att vägar på flera håll i landet inte klarar en utökad godshantering via lastbil utan behöver avlastas av en effektiv järnväg.

Dagens bana går inte via Borås. Gällde det enbart Borås hade vi kunnat acceptera förhållandet. Men idag vi har en stambana som går utanför många av Sveriges större städer. Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping ligger inte ”mellan Stockholm och Göteborg”. Bara dessa fyra städer har nästan en halv miljon människor. Om man tror att det finns ett värde att företag i Borås samarbetar med företag i Linköping eller att studenter i Jönköping kan bedriva projekt i textilstaden Norrköping med stöd från Textilhögskolan i Borås, ja då behövs en ny järnväg via Borås-Jönköping-Linköping.

Bygger man en ny järnväg är det i alla avseenden att föredra att man bygger den efter den bästa tänkbara standarden och som möjliggör snabba tågförbindelser.

För landet är det viktigt att få kommunikationer som förenar många människor på ett enkelt sätt. Götalandsbanan får den effekten genom att den går i områden som är relativt tättbefolkade.

För Borås del kommer resandet mot Göteborg att bli allt mer avgörande. Redan idag är Borås-Göteborg Sveriges tredje största reserelation, men en mycket liten andel av resandet går via järnväg. Det beror troligen på att dagens banstandard är så låg att restiden blir lång och resan obekväm. Därför behöver vi en bättre järnväg till Göteborg. Lägger man där till att banan ska gå via Landvetter är det enkelt att se att för boråsaren är Götalandsbanan viktig. Den innebär också att vår region stärks genom att vi knyter ihop Västsveriges två största arbetsmarknadsregioner.

Vi är övertygade om att Borås behöver en Götalandsbana för sin utveckling, att regionen behöver en Götalandsbana för att öka invånarnas möjligheter och att landet behöver en Götalandsbanan för att skapa ett starkt tillväxtstråk Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Nyköping-Stckholm. Med en Götalandsbana ges också alla mellanliggande orter (ex. Bollebygd och Ulricehamn) nya pendlingsmöjligheter och blir en del av samma tillväxtkorridor.

Debattartikel publicerad i dagens Borås tidning undertecknad av Christer Johansson, kommunalråd i Bollebygd (M), och mig.

Vi förväntar oss en Götalandsbana

Till hösten ska regeringen, med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i spetsen, presentera en infrastrukturproposition. Vi menar att Sverige behöver ett principbeslut om att bygga Götalandsbanan och Europabanan i sin helhet inom en snar framtid.

Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten och arbetsmarknader som tidigare har varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter, även i omlandet. Vidare konstatera vi att våra vägar på flera håll i landet inte klarar en utökad godshantering via lastbil utan behöver avlastas av en modern och effektiv järnväg.

Globalt förväntas dessutom en koncentration till ett begränsat antal hamnar och terminaler. Göteborgs hamn är noden för godstransporter till och från Skandinavien. Det är ur ett nationellt näringslivsperspektiv avgörande för svensk konkurrenskraft att förutsättningarna för Göteborgs hamn prioriteras. Ett nytt järnvägsnät avlastar det befintliga järnvägsnätet och möjliggör ökad godstrafik på stambanorna.

I stråket längs Götalandsbanan kommer denna effekt att vara stor, vilket bland annat Handelshögskolan i Jönköping har pekat på. Götalandsbanan öppnar ett nytt effektivt järnvägsstråk genom landet genom att binda samman Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping/Norrköping – Stockholm.

Den 65 km långa sträckan mellan Borås och Göteborg utgör redan idag landets tredje största resrelation med starkt dubbelriktad pendling trots undermålig järnvägsförbindelse. Den planerade sträckningen via Landvetter flygplats och det logistikcenter som växer fram i området förstärker naturligtvis möjligheterna ytterligare.

Svenska investeringar i infrastruktur är på historiskt låga nivåer. Från 5,4 procent av BNP i snitt under 70-talet, till rekordlåga 2,9 procent av BNP under 00-talet. I OECD:s rankning av medlemsländernas investeringsnivåer har Sverige tappat från en fjärdeplats till en femtondeplats, och ligger under snittet.

EU:s VIT-bok kräver en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet, som ska tredubblas till 2030 och vara färdigutbyggt till 2050. Det svenska järnvägsnätet är en del av EU:s TEN-T vilket medlemsländerna åtar sig att genomföra.

Vi har höga förväntningar på våra riksdagspolitiker, på regeringen och Catharina Elmsäter-Svärd att lyfta fram Götalandsbanan i den kommande propositionen. För vi tror på Sverige, på vår förmåga att skapa tillväxt och öka vår konkurrenskraft. För det krävs en väl fungerande infrastruktur.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Christer Johansson, kommunalråd Bollebygd (M) och undertecknad.