Klart jag är besviken – men inte på Juholt

Många är besvikna efter förra veckans drev mot Håkan Juholt. Och ja, jag tillhör en av dem som kan betecknas som besvikna.

Om jag lägger upp alla varor jag handlar på rullbandet vid kassan, kassören missar att ta betalt för allt och jag kanske inte granskar kvittot fullt ut – vems är då felet?

Eller om jag klart och tydligt redogör alla avdrag jag yrkar på i deklarationen. Jag är osäker på en del men förlitar mig på att Skatteverket granskar och gör rätt – är det då mitt fel om Skatteverket gör fel?

Jag är besviken på att matbutiken eller Skatteverkets expert – eller i fallet med Juholt riksdagsförvaltningen – inte har trätt fram och faktiskt sagt att de är en del av det inträffade.

Uppenbarligen var reglerna otydliga. Annars hade man inte smugit in förändringar mitt under drevets gång i förra veckan. Att en centerpartistisk riksdagsledamot fått samma ersättning förstärker bilden av oklara regler. Och åklagarens motivering till den nedlagda förundersökningen. Det är snarare så att den som har till ansvar att granska och betala ut inte har haft koll på sitt eget regelverk.

Håkan Juholt har lagt upp allt klart och tydligt på rullbandet eller om man så hellre vill varit tydligt till Skatteverket med sina avdrag. Men vi har en kassörska som inte klarar av att ta betalt för varor eller en skatteexpert som inte kan granska en deklaration – men felet är Håkan Juholts. Klart att mitt rättvisepatos reagerar.

Vi har en situation i landet där finansministern medger att han medvetet köpt svartjobb till hemmet, en migrationsminister som struntat i att betala tv-licensen och en utrikesminister som anklagas för att ha tjänat miljoner på ett afrikanskt inbördeskrig – men det är Håkan Juholt som är den stora skurken. Makten ska granskas, inte sant.

Annonser

Allt fler kritiska röster höjs mot drevet mot Juholt

Nu höjs allt mer kritik mot det drev som Håkan Juholt har varit utsatt för under senaste veckan. ”Mediedrevet mot Håkan Juholt är det märkligaste drev jag sett” skrev Dan Josefsson i Aftonbladet igår.

 KTH-studenten Viktor Tullgren har granskat regelverket och lagstiftning och är djupt kritisk till medias rapportering.

Aftonbladet gick ut med påståendet om att regelverket var glasklart, vilket visade sig inte stämma. Under veckan har riksdagens förvaltning förändrat reglerna. Att regelverket var otydligt konstaterar också åklagaren som i sitt beslut skriver bland annat:

”I det aktuella ärendet har inte gjorts gällande att Håkan Juholt lämnat felaktiga uppgifter angående den hyreslägenhet han disponerar eller storleken på hyreskostnaden. Den fråga som är aktuell är om Håkan Juholt lämnat vilseledande uppgifter till riksdagsförvaltningen genom att underlåta att upplysa om att han delade lägenheten med sin sambo. För att ett straffrättsligt ansvar skall kunna utkrävas förutsätts att upplysningsskyldigheten tydligt framgår av regelverket eller att det finns en fast och utvecklad praxis som de enskilda ledamöterna informerats om. Det är uppenbart att så inte är fallet. Min bedömning är därför att det redan på objektiva grunder inte längre finns anledning anta att något brott förövats.

Av förhör med en företrädare för riksdagsförvaltningen framgår att de aktuella reglerna är svåra att tillämpa och tanken att en ledamot med privat övernattningsbostad, som är sambo, bara har rätt till halva hyreskostnaden, bygger på överväganden om vad som är rimligt eller inte. Det framgår också av utredningen att då anmälan gjordes förekom diskussioner mellan riksdagsförvaltningen och personal kring Håkan Juholt om tolkningen av bestämmelserna.”

Åklagaren bekräftar den fakta jag redovisade på bloggen igår.

Kajsa Ekis Ekman frågade sig häromdagen på DN:s kultursidor om det är tillåtet att vara S-ledare. Hon jämförde drevet mot Juholt med att Sverige har en ”moderat utrikesminister som anklagas för att ha tjänat miljoner på ett afrikanskt inbördeskrig”.

Journalisten Rasmus Troedsson anser att ansvariga utgivare måste be socialdemokraternas Håkan Juholt och hans särbo om ursäkt med anledning av drevet.

Fakta om Juholt, drevet och förundersökningen

Verkställande utskottet har fortsatt förtroende för Juholt

Det har skrivits mycket kring Håkan Juholt och hans ersättningar för bostäder och resor den senaste veckan. Jag ska försöka att delge er fakta i ärendet.

Detta har hänt

Boende

I september hörde riksdagsförvaltningen av sig till Håkan med anledning av att det stod två namn på hans blankett för yrkande om ersättning för dubbelt boende. Håkan förklarade då att det stått två namn under hela tiden som hans och hans sambo bott ihop.

Om det ansågs vara felaktigt var Håkan omgående beredd att betala tillbaka den felaktiga summan. Svaret han fick var att förvaltningen skulle kontrollera och återkomma. Det gjorde de. Svaret var att de inte kunde kräva honom på pengar eftersom han tydligt, under hela tiden, redogjort att han delat lägenheten med sambon. Däremot kunde han inte räkna med att få hela ersättningen framöver. Därefter tog mediedrevet vid och en polisanmälan gjordes.

Att reglerna uppenbarligen varit otydliga bekräftas av att riksdagsförvaltningen själva, efter att Juholts ersättning ifrågasattes har ändrat i sitt regelverk. Samtidigt har en centerpartistisk riksdagsledamot fått ut mer i ersättning samtidigt hans fru var skriven på samma bostad.

Vitryssland

Under veckan har också en resa till Vitryssland varit i ropet där man inledningsvis påstod att Håkans sambo åkt på skattebetalarnas pengar. Så är inte fallet. Sambon har själv betalat för alla utlägg.

Reseräkningar

Media har också granskat 750 reseräkningar som Håkan har lämnat in. Enligt media har de upptäckt två tvivelaktiga reseräkningar från 2007. Självklart kan Håkan inte svara rätt upp och ner för de enskilda resorna men säger samtidigt OM något fel har begåtts ska det självklart rättas till.

Partiet internt

Att vår kommunikation brustit kraftigt under veckan kan bero på att vi har flera inom partiet som har fungerat som ”hemliga källor” till media. Flera av våra företrädare har också offentligt gått ut och kritiserat Håkan och krävt hans avgång. Det är djupt tragiskt när vi har partiföreträdare som, man kan tolka det som, sätter sin personliga vinning framför partiets bästa. Det är något som Daniel Suhonen på ett mycket förtjänstfullt sätt uttrycker på SvD Brännpunkt på fredagen.

Vu har fortsatt förtroende och förundersökning läggs ned

På fredagen lämnade Sven-Erik Österberg för partiets verkställande utskott besked att man har fortsatt förtroende för Håkan. Samtidigt meddelande åklagaren att förundersökningen läggs ned.