Ny färdriktning för jobben i Ulricehamn

Idag är arbetslösheten över 9 procent i Sverige. Trots det har de aktiva insatserna för dem som saknar relevant utbildning eller yrkeserfarenhet dragits ned.

 För Ulricehamns del innebär denna misslyckade arbetsmarknadspolitik en ökad kostnad motsvarande närmare 6 miljoner kronor i jämförelse med 2007 – pengar som egentligen kunde ha gått till barn- eller äldreomsorgen. Nu krävs investeringar i jobb och utbildning i kommunen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill:

  • investera i fler utbildningsplatser – för Ulricehamn innebär det närmare 100 platser
  • investera i konkreta arbetsmarknadsåtgärder
  • investera i personalförsörjningsprogram för att säkra kvaliteten i omsorgen inför stora pensionsavgångar.
Annonser

Centerpartiet betalar tillbaka pengar till Leader

Nu står det klart att Centerpartiet betalar tillbaka de offentliga medel man fått från Leader Sjuhärad till sin valkampanj.

Det var i lördagens UT som Bo Högbörn på ledarsidan uppmärksammade och ställde sig frågande till det ekonomiska stödet.

I tisdagens UT skrev centerpartisten Ann Stockzelius en insändare där hon bland annat skriver:

”Vem som helst kan söka bidrag från Leader för en idé, eller projekt. Detta gäller privatperson, företag, organisation m fl.”

Att pengarna, offentliga medel, går till ett partis valkampanj verkade då inte alls underligt, om man ska tolka Stockzelius.

I tisdagens UT uttryckte sig Leader ångerfullt när det stod klart för dem att pengarna går till Centerpartiets valrörelse.

Och nu har även Centerpartiet ändrat uppfattning. Det känns bra att partiet inser att man gjort ett flagrant övertramp och betalar tillbaka pengarna. Det är viktigt att alla partier är aktsamma om demokratin och de spelregler vi gemensamt har satt upp.

Sunt av ångerfullt Leader

Leader Sjuhärad backar nu om det partistöd organisationen betalat ut till Centerpartiet i Ulricehamn. När det framkom att pengarna går rätt in i Centerpartiets valrörelse – något som uppenbarligen inte framgick i ansökan – ångrar sig Leader.

Leader har nu också bestämt att man ska vara ”ytterst restriktiva” med att betala ut pengar till politiska partier.

Det är sunt.

Men det betyder samtidigt att ett enskilt parti i Ulricehamns kommun har fått mer offentliga medel än gängse regler till sin valrörelse än något annat parti i kommunen.

Centerpartiet finansierar valkampanj med offentliga medel

Centerpartiets stora valkampanj i årets valrörelse ”Var vill du bo?” finansieras delvis med kommunala skattemedel. Partiet har ansökt och beviljats pengar från Leader Sjuhärad för att genomföra en enkätundersökning för att fråga ulricehamnarna om framtidens boende på landsbygden.

Ulricehamns kommun har i år budgeterat 360 000 kronor till Leader Sjuhärad. Drygt 355 000 kronor har betalats ut, pengar som nu delvis går till Centerpartiets stora valkampanj, något som Bengt Leander, ordförande i Centerns Ulricehamnskrets, bekräftar i dagens Ulricehamns tidning, UT. Och Centerpartiet deklarerade redan i mars att bo-undersökningen var deras stora valfråga.

Bo Högborn, ledarskribent på UT, skrev lördagen den 12 juni bland annat så här:

”Centerpartiet i Ulricehamn har fått ett ekonomiskt bidrag för att genomföra en webbundersökning kallad ’Var vill du bo?’ Och det verkar ju både lovvärt och sympatiskt att fråga kommuninvånarna det. Mer tveksamt blir det när det står klart att pengarna kommer från Leader Sjuhärad, en partipolitisk obunden organisation som till största del finansieras av EU, staten och kommunerna….//

I Centerns bo-undersökning görs inga försök att vara neutral. Det egna partiet framhävs. Och längst ned i undersökningen tronar Centerns logga tillsammans med Leader Sjuhärads.

Det kan inte hjälpas, det känns inte riktigt rätt att ett politiskt parti ska få Leaderpengar. Hur skulle Leader Sjuhärad ställa sig till en ansökan till något landsbygdsprojekt från exempelvis Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna?”

Centerpartiet är det största borgerliga partiet i Ulricehamn, för närvarande 24 procent av rösterna, och innehar kommunalrådsposten. Jag ifrågasätter starkt Centerpartiet samarbete med Leader Sjuhärad, som delfinansierar Sveriges rikaste partis valkampanj i Ulricehamns kommun. Och jag instämmer i Lars Holmins syn på saken om trovärdigheten. Jag ser det som otillbörligt gynnande av politiskt parti. Osmakligt och odemokratiskt.

Intressanta tankar kring framtidens bibliotek

Jag läste precis Lars Holmins blogginlägg om framtidens bibliotek och biblioteksutredningen. Jag noterar att han förespråkar det södra läget, det vill säga Kicks-alternativet framför det norra alternativet vid Stubos nuvarande kontor.

I veckan hade jag förmånen att samtala med etnograferna som hjälper Cityföreningen i projektet 25 000 kunder. De var mycket tydliga med att biblioteket bör ligga i det södra läget. De använde till stor del samma argument som Lars har i sitt inlägg och som jag själv har hävdat – och hävdar:

För att skapa ett bättre flöde på gågatan och för att skapa en oas där människor kan träffas för att bara umgås behövs ett kraftigt ankare i södra delen av stan, som annars riskerar att dö ut.

Men jag blir lite frågande när Lars skriver:

”Enligt uppgift från vårt kommunalråd finns det nu ett material framtaget som han och oppositionsrådet fick ta del av i torsdags.”

Utredningen var klar på utsatt tid, det vill säga den 18 maj. Då hade jag den i min inkorg. Själva utredningen är daterad till den 16 maj. Sedan dess har jag inte fått något annat material kring biblioteksutredningen.

Men kanske finns det ytterligare material som har tagits fram, som jag ännu i så fall inte tagit del av. Men det verkar märkligt. Varför skulle ytterligare material tas fram när vi inte ens har diskuterat det vi redan har fått?

Så resonerar Socialdemokraterna kring Nuab

I veckan gjorde Socialdemokraterna en uppgörelse med den borgerliga majoriteten om Nuab. Uppgörelsen föregicks av många diskussioner. Både internt i partiet och med andra. Men så här resonerade partiet:

Socialdemokraterna var starkt kritiska till bolaget när det bildades. Även om jag inte var med i bilden då förutsätter jag att mina partikamrater gjorde det utifrån vad de ansåg vara för Ulricehamns bästa.

Sett i backspegeln, utifrån givna förutsättningar, kan man konstatera att Socialdemokraterna hade rätt. Och visst går det att luta sig tillbaka i stolen och känna sig nöjd med det. Men då tar man inte sitt fulla ansvar som politiker, anser jag.

Utifrån givna förutsättningar diskuterade Socialdemokraterna vad som är bäst för Ulricehamn. Då landade vi i uppgörelsen med den borgerliga majoriteten.

Men Socialdemokraterna fortsätter att ifrågasätta nuvarande ägarstruktur och upplägg kring Nuab.

Nyligen gjordes en utvärdering av Nuab som hamnade på politikernas bord. Vi lade ett antal förslag som skulle kunna förbättra förutsättningarna för bolaget. Eftersom vi i det skedet inte fick något gehör valde vi att lägga en interpellation. Och numera är den borgerliga majoriteten med på att se över bland annat ägarstruktur.

Nu till själva bolaget. Bo Högborn skriver i dagens ledare i UT: ”Ulricehamns kommun är minoritetsägare i Nuab (äger 30 procent), men det är kommunen som till stor del finansierar verksamheten.”

Så här ser jag på det: Nuab är ett tjänsteproducerande företag. Bolaget ska i nuvarande form leva på att sälja tjänster precis som alla andra aktörer. Och det är här som det finns otydlighet i dagens upplägg kring uppdragsavtalet. Det framgår exempelvis inte hur många timmar som ingår i avtalet. Det är anmärkningsvärt att inte den frågan har retts ut.

Så länge Nuabs verksamhet bedrivs i bolagsform är det rimligt att behandla den affärsmässiga relationen mellan kommunen och bolaget genom debitering av timmar, oavsett om kommunen är majoritetsägare, äger en mindre del eller inget alls.

Ägarförhållandet påverkar dock hur kommunen ska förhålla sig till bolaget i jämförelse med andra aktörer på marknaden samt vad bolaget kan och får utföra.(Klicka på länken till interpellationen ovan.)

Socialdemokraterna har varit mycket tydliga med att vi vill se över hela Nuab – i dialog med nuvarande majoritetsägare. Det viktigaste är att ha Ulricehamns bästa för sina ögon så ska vi nog lösa det här också.

Om sura småbarn, sandlådepolitik och för Ulricehamns bästa

Först beskylldes tjänstemän för inkompetens. Sen hamnade moderaten Anders Dahlén i skottgluggen. Nu är det Socialdemokraternas fel. Centern framstår allt mer som sura småbarn som skyller ifrån sig.

Jag syftar till den insändare som centerpartisterna Liselotte Andersson och Mikael Carlsson hade i Ulricehamns tidning idag angående nedläggningen av skolan i Älmestad.

Jag noterar samtidigt att ordet ”kvalitet” inte nämns en enda gång i insändaren. Under mandatperioden har resultaten i skolan sjunkit som en gråsten i jämförelse med andra kommuner. Ulricehamn placerar sig numera i bottenskiktet av landets kommuner. Det ser jag som mycket allvarligt. Centerpartiet i kraft av största borgerliga parti (som det ser ut nu) har naturligtvis ett stort ansvar för detta.

Det blir allt mer tydligt att politiken i Ulricehamn inte går ut på att genom dialog tillsammans utveckla för kommunens bästa. Det är tragiskt. Utifrån dessa förutsättningar frågar jag mig vad mitt uppdrag mot invånarna i kommunen egentligen är.

Sandlådepolitik är jag inte intresserad av.