Spridning viktigt – men ideologin viktigare

Ulricehamns tidning redovisar idag i vilka orter fullmäktige ledamöter bor och konstaterar att det med stor sannolikhet blir färre ledamöter från kransorterna efter valet den 19 september.

Självklart är det viktigt med en geografisk spridning på listorna. Men den aspekten är inte viktigare än kön, ålder eller etnisk bakgrund. Det är viktigt att ha en så bred spridning som möjligt ur alla dessa perspektiv. Men det viktigaste är självklart den ideologiska aspekten.

Jag är fast övertygad om att livsvillkoren förenar människor mer än den geografiska bostadsorten. Jag är säker på att metallarbetaren i Gällstad har mer gemensamt med metallarbetaren i Hössna än med grannen som är vd i ett bolag.

Om den geografiska spridningen skulle vara viktigare än ideologin skulle det i teorin vara bättre att rösta på en granne som företräder främlingsfientliga åsikter än en ideologisk frände i grannbyn. Och det ställer jag helt enkelt inte upp på.

Annonser

Om avhopp och nya kandidater i politiken

Många hoppar av sina politiska uppdrag under en mandatperiod. Var sjätte person i kommunfullmäktige i Sjuhärad hoppar av. Det visar ny statistik från Valmyndigheten, rapporterar Radio 7.

Någon jättenyhet är det inte. Avhopp förekommer alltid. Och det intressanta är inte antalet avhopp utan snarare vad det beror på.

Jag kan se till mig själv. Under mandatperioden 1998-2002 var jag själv en del av statistiken när jag lämnade mina kommunala politiska uppdrag när jag flyttade till Stockholm. Mycket hinner hända under en fyraårsperiod med nära och kära som kan tvinga personer att välja bort sina uppdrag.

Samtidigt är det politiska arbetet vid en första anblick kanske inte den mest åtråvärda fritidssysselsättningen för alla. Det är jag medveten om. Men det är en svårighet att förenkla den demokratiska processen allt för mycket när samhällets alla beståndsdelar och intressen ska enas kring många gånger långsiktiga beslut. Och det är väl också en del av tjusningen med politiken.

Apropå kandidater; till helgen ska jag träffa personer som kan tänka sig att kandidera på Socialdemokraternas lista i kommunen för första gången. Det ska bli kul – och förhoppningsvis inte alltför komplext.

Mitt huvudanförande i Tvingenärendet i fullmäktige

Fullmäktige beslutade att skicka tillbaka ärendet om Tvingen 9 & 10 till kommunstyrelsen för att arbeta om förslaget. Vad som händer denna gång åter står att se. Nedan kan du läsa mitt huvudanförande i fullmäktige:

 

Om några dagar har jag varit oppositionsråd i Ulricehamns kommun i sex månader. Det har varit inspirerande, utmanande och roligt. Särskilt med tanke på det starka stöd jag har fått både bland vänner i Socialdemokraterna, bland vänsterpartister och miljöpartister. Och naturligtvis har det varit roligt att få det starka stöd och de många lovorden från många ulricehamnare. Ett stort tack. Och jag lovar att göra mitt bästa för att utveckla Ulricehamn.

På de här sex månaderna har vi Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister fördjupat vårt samarbete ytterligare och har idag en stabil grund att stå på som kännetecknas av öppenhet, respekt och med resultatet i första rummet.

Jag är övertygad om att samarbete över blockgränserna är det bästa för folket i Ulricehamns kommun. Det är inte alltid vi kommer att kunna nå fram till enighet men då ska vi respektera varandras åsikter och de beslut som fattas i vårt högst beslutande organ, fullmäktige. Det här är inget konstigt. Det är demokratins grund.

Idag har vi Ulricehamns tidning på plats och tidningen har också valt att webbsända fullmäktige på sin hemsida. Något som fullmäktiges ordförande tidigare har efterlyst. Idag är det verklighet.

Och självklart beror det på Tvingen 9 & 10 och det stora engagemang frågan har väckt bland ulricehamnare. Ett bevis på detta är inte minst de 893 namn som skrivit under vår lista mot planerna på att tillåta närmare 20 meter höga sjönära hus. Ytterligare ett bevis på styrkan i frågan är alla de klick som Ulricehamns tidning fick i sin enkätundersökning på deras hemsida. Sist jag såg den var det över 4 000 klick, vilket skulle innebära att var femte ulricehamnare oavsett ålder har klickat. Så är det naturligtvis inte. Det bevisar ändå att frågan väcker engagemang. Ytterligare bevis på kraften i frågan är självfallet alla människor som har tagit sig hit idag. Det är imponerande och en styrka att så många bryr sig om sin stad och stadens utveckling. Och det kanske inte är så konstigt. För trots massiv kritik redan i inledningsskedet av den här processen forcerar den borgerliga majoriteten fram förslaget.

Från Storgatans norra ände längs med hela stadskärnan och ner mot södra delarna av staden ligger vackra trevåningshus.  Det är de här husen som utgör kärnan i det unika med Ulricehamn. Det är de här husen som utgör grunden till den pittoreska småstadsidyllen. Det vill nu de borgerliga partierna slå sönder genom att tillåta sex våningshus mitt bland denna idyll.

Likt pojken som kastat stenen, krossat rutan och blivit ertappat famlar den politiska majoriteten efter argument. I bristen på egna bra argument försöker man skylla ifrån sig och hitta något annat att prata om. På insändarsidan har vi kunnat läsa om att Socialdemokraterna vill bygga höghus och ett Bogesunds sjöstad.

Det hör naturligtvis inte till ärendet Tvingen 9 & 10. Jag debatterar gärna både Bronäsområdet och våra tankar området där reningsverket finns idag. Låt oss ta den diskussionen när den tiden är mogen.

Herr ordförande, det hävdas i debatten att det inte går att få någon lönsamhet i byggnationen om den är lägre än 6 våningar. Samtidigt planeras gamla Televerket att byggas om till lägenheter. Samtidigt planerar Skanska och Ikea att bygga flerbostadshus på tvåvåningar i Sanatorieskogen. Samtidigt planerar Byggteamet att bygga hyresrätter i tvåvåningshus uppe på Fridkullagatan. Intresset har varit stort och bygget planeras starta i december. Det går alltså att bygga lägre än sex våningar med lönsamhet.

Den 27 april var Tvingen 9 & 10 uppe i fullmäktige.  Då beslutade en majoritet av fullmäktiges ledamöter att skicka tillbaka ärendet för att det skulle arbetas om. En majoritet av ledamöterna tyckte att byggnaderna ska vara max tre våningar och ska anpassas till stadsbilden och områdets speciella karaktär. Och att bildmontage skulle tas fram.

Tittar vi i handlingarna finns numer ett bildmontage. Det är det enda som skiljer ärendet sedan ärendet var uppe i fullmäktige i april. Det enda som skiljer. Vad det gäller bildmontaget kan vi konstatera att vi glömde yrka på att det skulle vara verklighetstroget. När vi tittar på montaget fattas ett helt hus, en 20 meter hög flaggstång och en lika hög lyktstolpe finns införd mellan de båda byggnaderna.

När jag fattar beslut måste jag kunna känna mig trygg i beslutet. För det krävs ett bra beslutsunderlag.  Och vi har yrkat på bildmontage även från perspektiven Fiskarebacken och Storgatan men har inte fått några.

Nu har fotografen Göran Fahlström återigen engagerat sig och tagit fram egna montage. En eloge till Göran.  Hans bilder och insatser viftas nu bort av den borgerliga majoriteten.

Och idag, den 28 september, är alltså samma detaljplan tillbaka som var uppe i fullmäktige den 27 april. Som tillåter 20 meter höga byggnader. Vad säger Cristina Bernevång, Allan Olsson, Ingela Widell, Ing-Marie Andersson och Börje Eckerlid om det? Ni som tillsammans med Lars Holmin röstade med oss förra gången. Förutsättningarna är de samma, röstar ni med oss denna gången med? Eller låter ni dagsformen avgöra ert ställningstagande?

Tyvärr tvingas jag konstatera att den kritik som en myndighet, Länsstyrelsen, riktat i tidigt skede mot byggplanerna inte beaktas. Under perioden för samråd skriver Länsstyrelsen under rubriken Stadsbild:

”Länsstyrelsen saknar en bra beskrivning över hur dessa relativt sett stora hus kommer att samspela med stadskärnan i centrala Ulricehamn. Värdena i centrum är välbeskrivna, men man bör också på ett bra sätt beskriva hur dessa nya hus samspelar med och tillför något till centrala Ulricehamn.”

Under rubriken Kulturmiljö skriver man:

”Byggnaderna på Storgatan 51, 53 och 57 har ett miljövärde som försvinner vid planens realiserande. I det fall planen inte realiseras i sin helhet är det angeläget att de aktuella byggnaderna vårdas och att ursprungligt utseende eventuellt återskapas.”

Jag frågar Länsstyrelsen:

Men det är ju bara råd ni ger, är det så viktigt?

–  Men det är viktiga råd, annars hade vi givetvis inte skrivit dem.  

Nu frågar er: Vad hände med dessa viktiga råd, vart tog de vägen? Jag kan inte se dem i mina handlingar. Och vad hände med det majoritetsbeslut som fullmäktige tog i april? Vad hände med beslutet i vårt högst beslutande organ? Och vad skickar det här för signaler till alla ulricehamnare? Och vad händer med småstadsidyllen?

Vi inom oppositionen vill utveckla Ulricehamn och småstadsidyllen. Och vi gör det gärna genom samarbete. Återremiss, herr ordförande.

Se filmen: Hjälp oss att stoppa sjönära höga hus

Ulricehamn är en pittoresk stad som jag gärna vill bevara och utveckla. Nu vill den borgerliga majoriteten – trots massiv kritik – bygga höga hus på Tvingen 9 & 10. Det utvecklar inte Ulricehamn. Tvärtom. Det riskerar att känslan av småstadsidyll går förlorad. 

Jag vill tacka alla som var vid fullmäktiges möte i april. Ni bidrog till att en majoritet röstade för att förslaget skulle arbetas om.   

Nu ber jag dig om hjälp igen. Sprid filmen och kom till fullmäktige den 28 september klockan 18.00 i Stadshuset. Allt du behöver göra är att vara där!

Here we go again…

Ulricehamn är en vacker stad, en småstadsidyll. Och jag tror på att Ulricehamn och kommunen har möjlighet att utvecklas ytterligare. Men idag när kommunstyrelsens arbetsutskott dök det upp igen, förslaget om att bygga höga hus på Tvingen 9 & 10. Tillåtna nockhöjden föreslås bli cirka 20 meter.  Samma förslag som var uppe i fullmäktige i slutet av april. Då – efter massiva protester från ulricehamnare – lyckades vi tillsammans att skicka tillbaka frågan till kommunstyrelsen för omarbetning. Då skrev jag om att demokratin – folkstyret – fungerar. Då skrev jag också om en seger för boende kring Tvingen.

Men nu är det tillbaka igen – utan justering. 

Nu ska underlaget som vi har för att ta ställning till beslut kompletteras med illustrationer, fotomontage. Berit Frändås yrkade på avslag utifrån att man inte följer fullmäktiges beslut och inte heller har tagit tillräckligt hänsyn till den massiva kritik som förslaget fått tidigare. Varför ta fram illustrationer till ett dåligt förslag? Men det fick inget gehör.

Jag yrkade på att fotomontagen ska vara grundliga och visa huset ur flera olika perspektiv; bland annat från Strandgatan, Fiskarebacken och Storgatan. Men inte heller det förslaget fick något gehör.

Nu ska handlingarna kompletteras med illustrationer – men vi vet inte i vilken omfattning.  Det enda vi vet är att nockhöjden på närmare 20 meter står fast.

Frågan kommer upp i fullmäktige i slutet av september.

En seger för boende kring Tvingen

Igår när fullmäktige behandlade frågan om Tvingen var många uppe i talarstolen och argumenterade för en återremiss, vilket det också blev efter omröstning. Argumenten i all ära men fullmäktige var knökat av åhörare – boende från området – vilket jag tror gjorde det lättare för ledamöterna att följa sitt sunda förnuft framför partipiskor.

Göran Fahlström hade dessutom arbetat fram ett bildmontage av hur eventuella byggnader skulle kunna se ut – i alla fall rent höjdmässigt.  Ett bildmontage som vi i oppositionen har frågat efter och som vi också hade med som ett av skälen till återremiss.

          Nu behövs det inte arbetas fram några. Det är bara att använda dem som Göran har gjort, konstaterade Barbro Westermark. (Hon ä såsse)

De boende i området har gjort så mycket i den här frågan för att påverka den borgerliga majoriteten, vilket de lyckades med. Igår kväll var en seger för demokratin och framför allt för de boende i området kring Tvingen.

En sjuk vecka över

Det var varit en fantastisk helg. Kanonväder. Jag tog en promenad nu på eftermiddagen och det doftade grill lite varstans . Härligt! Själv har jag vare sig kunnat grilla eller njuta ute i solen så mycket som jag hade velat. De senaste dagarna har jag haft både feber och diverse magkrämper. Men nu verkar det som alla åkommor är på väg ge med sig. Bra!

Imorgon blir mitt första fullmäktige som jag deltar i som oppositionsråd. Redan då på första mötet kommer en mycket intressant fråga upp, frågan om Tvingen 9 & 10. Tyvärr har jag ingen rösträtt.